Nu förlängs populära INDIGO digtalisering!

INDIGO är en satsning i Dalarna, Värmland och Örebro för att främja ökat användande av digital teknik hos små och medelstora företag. Nu förlängs projektet med ett halvår till juni 2019!
Digitalisering ger möjligheter för tillväxt och utveckling.
INDIGO är en satsning för att främja ökat användande av digital teknik i industrin. Ni får hjälp att komma igång och genomföra er digitaliseringsstrategi samt konkret arbeta med ett prioriterat digitaliseringscase. INDIGO utgår från företagets behov och insatserna anpassas därefter.
Ni väljer själva vad ni vill utveckla. Läs mer här!

VAD FÅR NI I INDIGO?
Ni får hjälp att komma igång och genomföra Er digitaliseringsstrategi samt konkret arbeta med ett prioriterat digitaliseringscase för ert företag. INDIGO utgår från företagets behov och insatserna anpassas därefter. Ni väljer vad Ni vill utveckla, marknadsföring, ökat utnyttjande av befintliga system etc.
 
Erfarna konsulter hjälper till att definiera era behov och möjligheter samt lägger grunden för hur ni skapar en strategi kring Ert företags digitaliseringsresa. INDIGO kombinerar nätverksträffar, workshops med coachning.
 
VEM ÄR DU?
INDIGO vänder sig till små och medelstora industriföretag, i regionerna Dalarna, Värmland och Örebro, med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet.
Begränsat antal platser, 18 st. företag per region.

Kontaktuppgifter finns här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter