Om oss

IUC Dalarna är ett aktiebolag med de regionala företagen som majoritetsägare. Vi arbetar med att identifiera utvecklingsbehov, paketera dessa behov i projekt och stödja genomförandet ute hos företagen.

Läs mer här:
Om IUC Dalarna
Vår verksamhet
Ägare
Styrelse
Kontaktuppgifter till IUC personalen
Samarbetspartners
​​​​IUC-nätverket
​​​​​​Hållbarhet​​​​​​​
Vår logo​​​​​​​
 

IUC i hela landet
GRÖN MARKERING – Ort med huvudverksamhet – IUC-bolag
ORANGE MARKERING –  Ort med samarbetspartner – avtalspart
BLÅ MARKERING – IUC Sveriges huvudkontor (Skövde)