Vilka är era utmaningar?

Vi har gjort en djupdykning i hur kompetensförsörjningssystemet fungerar i relation till industrins behov. Rapporten belyser framsteg, utmaningar och fakta om hur industrins behov och kompetensförsörjningssystemets leverans matchar och utvecklas. 
Läs mer om rapporten här.

Läs hela inlägget »

Spana in vårens program för digitala teknikworkshoppar.

Förmodligen finns där något som kan lägga grunden för nya framgångar i ditt företag! Som exempelvis möjligheterna med 3D-printing eller återtillverkning. 

Här hittar du vår kalender​​​​​​​.

Läs hela inlägget »


Tillsammans med Dalarna Science Park matchar vi restprodukter med behov hos andra företag samt innovativa start-ups som kan leda till nya affärer och eventuellt nya företag.

Läs hela inlägget »
Nicklas Tarantino, SSR Nicklas Tarantino, SSR

- Vi ser allt större behov av att anpassa tillverkningsindustrin utifrån omställningsbehov och negativa förändringar i vår omvärld. Samtidigt ska vi bibehålla och säkerställa kontinuitet och konkurrenskraft i svensk processindustri. Initiativet ska hjälpa företagen att bli mer motståndskraftiga mot yttre störningar och samtidigt skapa nya affärer för lokala leverantörer, säger Nicklas Tarantino som är ansvarig för satsningen på Sustainable Steel Region.

Läs hela inlägget »

Den 23 november deltog inte mindre än femton Dala-företag samt representanter för Högskolan Dalarnas magisterprogram ”Energieffekt byggande” på en grundutbildning i IUC Dalarnas modell för Hållbarhetsarbete för Industrin; HAI. 

Läs hela inlägget »

Om IUC Dalarna AB

IUC Dalarna är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin med produktionsutveckling, produktutveckling, affärsutveckling och kompetensutveckling.

Vi vill fungera som den naturliga kopplingen för industriell utveckling i vår region. Möjliggöra möten och kunskapsutbyte där små-företag möter andra små-företag, storföretag, forsknings-aktörer och regionala utvecklings-organisationer.

För oss är det viktigt att vara nära och hålla oss informerade, för att kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara nya möjligheter för regionens företag. Vi besöker er gärna!

Hör av dig om du vill ha ett besök!