Klimatkrisen är här och nu och för industrin framstår hållbarhetsfrågan som alltmer avgörande för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Vid det webbsända seminariet den 18 november, 8.30-9.30, får du veta hur du kan använda metoder från Lean och agila arbetssätt för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på både ökad effektivitet och hållbarhet. Seminariet leds av Johanna Strömgren, föreståndare för KTH Leancentrum och coach inom Produktionslyftet.

Läs hela inlägget »

Trend 1: Geotermisk energi – framtida bidrag till energimixen?
Kan geotermisk energi, det vill säga att använda värme från vulkanisk aktivitet, bli en del av vår framtida och klimatsmarta energiproduktion? Det ska den amerikanska regeringen att undersöka. Teknologin har hitintills varit dyr och ineffektiv i stor skala. Men kan innovationer och teknologiöverföring från näraliggande produktion av gas, skiffergas och olja skynda på utvecklingen? Projekt i Malmö, Göteborg, Helsingfors, Århus och Toscana visar på möjligheterna, men också svårigheterna.

Trend 2: Ljus framtid för digitala tvillingar
En av flera stora fördelar med att arbeta med digitala tvillingar är att kunna testa, analysera och utvärdera olika förändringar innan förändringarna sker i skarpt läge. Detta genom att bygga upp digitala och identiska tvillingar av fysiska objekt, exempelvis produktionsanläggningar eller infrastruktur. Med hjälp av digitala tvillingar går det att göra simuleringar som kan visa värdefulla data, såsom obalanser, flaskhalsar och uppenbara svagheter i exempelvis ett produktionsflöde. De breda möjligheterna för tillämpningsområden gör att tekniken blir allt viktigare att hålla ett öga på.

Trend 3: Batteriernas betydelse för energiproduktionen ökar
Stigande gaspriser, energimixens innehåll och energimarknadens funktionssätt är alla delar som påverkar prisutvecklingen på el just nu. I denna utveckling kommer batteriernas betydelse att öka världen över. Förmågan att lagra energi till tillfällen då solen inte lyser och vinden inte blåser skapar möjligheter till en jämnare energiförsörjning. Utvecklingen kommer att öka konkurrensen om de avgörande jordartsmetallerna, vilket också kan påverka industrin och geopolitiken i framtiden.

Läs hela inlägget »

Vi har glädjen att meddela att Patrick Kenger börjar hos oss i september!
- Jag ser fram emot att arbeta i ett välkänt team med min passion; ledarskap och produktutveckling inom det tekniska området. Att bidra till att utveckla svensk industri är så klart otroligt givande.

Läs hela inlägget »
Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park

Som en del i arbetet med att locka fler till vår del av landet har Dalarna Science Park inom ramen för projektet ”Attraktiv industriregion” låtit genomföra en nationell attitydundersökning bland 25-35 åringar om synen på Dalarna. Svaren vi fick ger oss många tänkvärda insikter som vi vill dela med er. En sak är säker – det är nu allas vår utmaning att bidra till en uppgraderad bild av Dalarna.

Läs hela inlägget »

En ny ansökningsperiod har öppnat!
Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Utöver positiva effekter på klimatet kan investeringen dessutom stärka konkurrenskraften i ditt företag. 

Läs hela inlägget »

Om IUC Dalarna AB

IUC Dalarna är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin med produktionsutveckling, produktutveckling, affärsutveckling och kompetensutveckling.

Vi vill fungera som den naturliga kopplingen för industriell utveckling i vår region. Möjliggöra möten och kunskapsutbyte där små-företag möter andra små-företag, storföretag, forsknings-aktörer och regionala utvecklings-organisationer.

För oss är det viktigt att vara nära och hålla oss informerade, för att kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara nya möjligheter för regionens företag. Vi besöker er gärna!

Hör av dig om du vill ha ett besök!