Den 23 november deltog inte mindre än femton Dala-företag samt representanter för Högskolan Dalarnas magisterprogram ”Energieffekt byggande” på en grundutbildning i IUC Dalarnas modell för Hållbarhetsarbete för Industrin; HAI. 

Läs hela inlägget »

"Svenska innovationer som skapar internationellt intresse – och vikten av framgångsrik företagsamhet." 

Den 25:e oktober samlades IUC Dalarna, politiker, företag med flera i Riksdagen, där Rodin Genoff presenterade boksläppet av ”Constructing Swedish Sovereignty”, som tryckts med hjälp av Sparbankstiftelsen Dalarna.

Boken är ett resultat av ett flerårigt samverkansprojekt där Region Dalarna varit projektägare, och visar på flera mervärden som skapas av samverkan.

Läs hela inlägget »

"Inspiration, flera bra verktyg samt konkreta tips på hur man kan visualisera för samsyn för att nå hållbarhetsmålen." 

Det var några av deltagarnas behållning efter gårdagens seminarium i miljövärdeflödesanalys tillsammans med Produktionslyftet och RISE.

Läs hela inlägget »

En miljövärdeflödesanalys används i hållbarhetsarbetet och är en metod för att identifiera och analysera miljöpåverkan och resursanvändning i ett företags verksamhet. 
Vid seminariet kommer dels en översiktlig beskrivning av traditionell värdeflödesanalys göras liksom en beskrivning av vad som tillkommer i en miljövärdeflödesanalys.

Läs hela inlägget »

Behovet av kunskap fortsätter att öka, samtidigt som det kan vara svårt att hitta möjligheter att genomföra utbildningar. Utan kompetens står verksamheten stilla. Ta vara på den möjlighet vi erbjuder. 
Sedan 2020 har vi utvärderat och tagit fram olika utbildningsmetoder som gör det enklare att genomföra kompetensutveckling för medarbetarna. Vi har också etablerat ett brett nätverk av högkvalitativa utbildningsleverantörer.

Läs hela inlägget »

Om IUC Dalarna AB

IUC Dalarna är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin med produktionsutveckling, produktutveckling, affärsutveckling och kompetensutveckling.

Vi vill fungera som den naturliga kopplingen för industriell utveckling i vår region. Möjliggöra möten och kunskapsutbyte där små-företag möter andra små-företag, storföretag, forsknings-aktörer och regionala utvecklings-organisationer.

För oss är det viktigt att vara nära och hålla oss informerade, för att kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara nya möjligheter för regionens företag. Vi besöker er gärna!

Hör av dig om du vill ha ett besök!