Seminarium online, den 3 februari, 9.00-10.30.
Hur kan industriell symbios vara en framkomlig väg att göra sågverkens biprodukter till en värdefull resurs i stål- och metallindustrins omställning till fossilfria produkter?
Seminariet presenterar marknadens efterfrågan på grönt stål och stålindustrins planering för omställning. Vi tar också upp  kommersiella tekniker som kan användas för industriell produktion av biokol.

Läs hela inlägget »

Arbetet med industrins kompetensförsörjning är en het fråga och nu samverkar många bra krafter för att försöka få struktur och samordning i Dalarna. 
Teknikcollege är  Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och både Industritekniska- och Teknikprogrammet kan certifieras genom Teknikcollege.
I Dalarna finns i nuläget sju kommuner med i samverkan vilket gör oss till en av de största samverkansregionerna i landet. 

Läs hela inlägget »

Följ med på delvis sponsrad affärs- och kontaktskapande resa till konferenser inom Stål och/eller Fotonik/givare/ digitalisering, via vårt PIMAP Plus-projekt!
2022 genomförs följande resor:
Arizona Photonics Days - Tucson, Arizona USA – 19 - 21 januari
Photonics West 2022 - San Francisco, California, USA – 22 till 27 januari
AISTECH - Pittsburg, PA, USA – 16 - 19 maj 
Läs mer här>>
För mer info, kontakta larz.ignberg@susreg.se

Läs hela inlägget »

Det är en utmaning att vara uppdaterad inom området skärande bearbetning och dessutom utveckla nya kompletterande kompetensområden som är av stor betydelse för den framtida utvecklingen och konkurrenskraften.
Workshop 1: 2 feb kl 8-12, nr 2: 22 feb 8-12.

Läs hela inlägget »

Villazero är ett samverkansprojekt som utmanar byggbranschen att bygga hållbart och jämställt. Det är Mondo Arkitekter Dalarna, Fiskarhedenvillan och Structor Byggteknik Dalarna som tillsammans bygger Sveriges första koldioxidneutrala småhus. Projektet Villazero har stort fokus på jämställdhet och villan byggs av ett byggarbetslag bestående av enbart kvinnor. 
Följ bygget på YouTube.

Läs hela inlägget »

Om IUC Dalarna AB

IUC Dalarna är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin med produktionsutveckling, produktutveckling, affärsutveckling och kompetensutveckling.

Vi vill fungera som den naturliga kopplingen för industriell utveckling i vår region. Möjliggöra möten och kunskapsutbyte där små-företag möter andra små-företag, storföretag, forsknings-aktörer och regionala utvecklings-organisationer.

För oss är det viktigt att vara nära och hålla oss informerade, för att kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara nya möjligheter för regionens företag. Vi besöker er gärna!

Hör av dig om du vill ha ett besök!