- stöd för företag som vill utvecklas

NYHETER

Den 21 januari kl 10.00-15.00, kommer Per Andersson, Sustainacon Sweden AB att hålla en informationsdag om miljöcertifieringar. Per som är ordförande föreningen Hållbart Byggande Värmland arbetar som konsult inom hållbart byggande och är expert på miljöcertifierings-system inom bygg, fastighet och stadsutveckling. 

Läs hela inlägget »

Huset som planeras att byggas under 2021 har som mål att bli Sveriges första NollCo2-certifierade småhus. Under det här mötet får ni höra mer om projektet och om utmaningarna om att hitta rätt material och metoder, beräkna LCA:er och våga prova det nya. Mötet är också ett upprop till alla i branschen att vara delaktiga, komma med idéer, berätta om nya produkter och vara med och påverka denna viktiga utveckling som är en förutsättning för att vi ska kunna bli klimatneutrala i framtiden.

Läs hela inlägget »

Vi har samlat nytting information för dig och ditt företag här! Läs mer!
Oron är stor och utmaningarna många under Coronakrisen. Tillgång till stöd och hjälp kan vara en fråga om överlevnad, det går inte att bortse från de allvarliga affärsmässiga konsekvenser som uppstått eller kommer att uppstå för många företag inom den närmaste tiden. 

Läs hela inlägget »

Är ditt företag i behov av ny kompetens? Vi kan kostnadsfritt hjälpa dig att hittar rätt medarbetare.

Vi hjälper små och medelstora industriföretag med att matcha kompetensbehovet mot de nyanlända som har viljan och erfarenheten.

- Vi sköter rekryteringsprocessen åt dig, letar upp rätt person, intervjuar och ser till att personen passar just dig och ditt företag.
- Vi gör uppföljning för att stämma av att allt fungerar.
- I vår databas finns svetsare, CNC-operatörer, civilingenjörer m.fl.
- Vi vet vilka ekonomiska stöd du som företagare kan få, när det gäller att anställa ny personal.

Läs hela inlägget »

Hur har Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av Covid-19, var behövs stöd och vägledning? Vi har tidigare berättat om det sett ur ett värmländskt perspektiv? Nu har även IUC Sveriges riksomfattande rapport sammanställts, som bygger på varje regions separata undersökningar. Den illustrerar svensk industris totala pandemi-relaterade behov.

Läs hela inlägget »

Region Dalarna har beviljat stöd till ett unikt utvecklingsprojekt för att hitta de mest klimatneutrala lösningarna för husbyggen. Syftet är att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar och byggmaterial. 
IUC Dalarna's Helene Axelsson finns med i styrgruppen för projektet och har med sin långa erfarenhet av att söka projektmedel, hjälpt till att söka stödet från Region Dalarna.

Läs hela inlägget »

Via Produktion2030 arrangerar vi en workshop på temat kollaborativa robotar och automations-strategier den 3 november samt en workshop med automationsanalys för flexibel kortserie-produktion den 25 november.
Du hittar information om workshoparna under rubriken Aktiviteter.

Läs hela inlägget »

AKTIVITETER

Nyttiga länkar för företag

Coronaviruset (covid-19) påverkar alla, på länkarna och webbadresserna nedan hittar du samlad information. 

 • Erbjudande om konsult-timmar för tillverkande företag, med upp till 30 anställda. 
  Ladda ner erbjudandet här!
 • Samlad information från myndigheter och organisa-tioner som kan vara till stöd:
  verksamt.se
 • Vad gäller för dig som arbetsgivare:
  industriarbetsgivarna.se
 • Det du behöver veta om korttidspermiteringar och hur ansökan går till mm, hos Tillväxtverker:
  tillvaxtverket.se
 • Kostnadsfria digitala utbildningar för industriföretag för att kompetensutveckla sina anställda, Tillväxtverket och Teknikföretagen:
  tillvaxtverket.se
 • Handelsstörningar och kortidsarbete hos Teknikföretagen:
  teknikforetagen.se

Om IUC Dalarna AB

IUC Dalarna är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom framförallt verkstad- och träindustrin med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer.

Vi vill fungera som den naturliga mötesplatsen för industriell utveckling i vår region, en arena där småföretag möter andra små-företag, storföretag, forsknings-aktörer och regionala utvecklings-organisationer.

För oss är det viktigt att vara nära, kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara en möjlighet för regionens företag.

Varför ett jobb i industrin? Hur skapar vi en långsiktigt hållbar industri i Norra Mellansverige?
Vilka kompetenser behövs? Statistik mm.
Läs mer här!