Vilka är era utmaningar?

Next Green i Mora utvecklar produkter för installation av laddboxar till elfordon. Eftersom produkten är kärnan i verksamheten blir processen för produktutveckling viktig. Trots det saknade Next Green en ordentlig modell för produktutveckling. 

På bilden syns Magnus Lindh, VD och Mica Hohenthal, affärsutvecklare.

Läs hela inlägget »

Prevents nya enkät om säkerhetskultur för industrin ger alla chansen att komma till tals - så att ni kan bygga en starkare säkerhetskultur på ert företag. Enkäten är anonym och kostnadsfri.
 

Läs hela inlägget »

I dagsläget råder ett högt tryck inom automationsbranschen.

Vi har besökt MIT Automation AB i Orsa som är verksamma inom industriell automation för att höra hur de hanterar den ökande efterfrågan. 

 

Läs hela inlägget »

Vill ni utveckla er kompetens inom produktion?

Nu finns ekonomiskt stöd att söka i form av en check för produktionskompetens för att få hjälp med att utveckla ert arbete.

 

Läs hela inlägget »

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet.
  
Omställningslyftet var ett pilotprojekt med en effektiv arbetstid på nio månader som syftade till att accelerera den gröna omställningen inom svensk industri. Vår målgrupp i projektet var tillverkande små och medelstora företag.  

Läs hela inlägget »

Om IUC Dalarna AB

IUC Dalarna är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper tillverkningsindustrin och industrinära tjänsteföretag med produktionsutveckling, produktutveckling, affärsutveckling och kompetensutveckling.

Vi vill fungera som den naturliga kopplingen för industriell utveckling i vår region. Vi vill möjliggöra möten och kunskapsutbyte där små företag möter andra företag, forsknings-aktörer och regionala utvecklingsorganisationer.

För oss är det viktigt att finnas nära och hålla oss uppdaterade, för att kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara nya möjligheter för regionens företag.

Vi besöker er gärna!
---> Hör av dig om du vill ha ett besök!