Nyheter

2022 > 10

Klimatkrisen är här och nu och för industrin framstår hållbarhetsfrågan som alltmer avgörande för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Vid det webbsända seminariet den 18 november, 8.30-9.30, får du veta hur du kan använda metoder från Lean och agila arbetssätt för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på både ökad effektivitet och hållbarhet. Seminariet leds av Johanna Strömgren, föreståndare för KTH Leancentrum och coach inom Produktionslyftet.

Nyhetsbrev

IUC Dalarnas nyhetsbrev kommer några få gånger per år. Här kan du prenumerera:

Här hittar du nyheter från fler IUC-bolag:

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län
Från IUC Stål & Verkstad