Projekt- och samverkanspartners


 

IUC / Stål & Verkstad är en oberoende aktör och ett stort företagskluster i Värmland med bred kunskap om industrins utmaningar, behov och möjligheter.

Samverkan med IUC Stål & Verkstad sker bla i projektet KARD - kompetensutveckling.
Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens inom automation, robotisering och digitalisering ökar. Något som kommer att vara ett framtida konkurrensmedel för både företag och medarbetare.
IUC / Stål & Verkstad och IUC Dalarna har i samarbete med IF Metall och Unionen startat upp en gemensam insats för kompetensutveckling som riktar sig till anställda inom industrins små och medelstora företag. Målet är att tillhandahålla utbildningar inom automation, robotisering och digitalisering, utifrån behov. Det kan till exempel vara inom robotprogrammering, MS Office eller 3D CAD. Läs mer här! 

 Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag som genom samverkan utvecklar och förbättrar sin och hela regionens konkurrenskraft.
Samverkan med Paper Province sker bla i projekten "Indbygg" och "Bioinno".

 Moragruppen består av en rad specialinriktade företag som samarbetar för att göra norra Dalarna till en ledande region för modern industri och teknisk utveckling. Genom att ta vara på den kompetens som finns lokalt men även nyinflyttare, får företagen tillsammans en bredd som sticker ut i både Sverige och Norden.

PeO Sjöberg finns både på IUC Dalarna och på Moragruppen.
Läs mer om Moragruppen.

 

Byggdialog Dalarna är en ideell förening med fokus att ligga i fronten av hållbar utveckling. Vi är en branschförening för bygg- och fastighetssektorn i Dalarna med uppdraget att stötta och utveckla branschen mot ett mer hållbart byggande. Vi har en lång historia och har nyligen blivit utsedda till ett av länets starkaste kluster.
Läs mer på ByggDialog Dalarnas webb.

 


 


RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar Rise till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Samverkan sker i projekten Robotlyftet, Produktionslyftet samt Cirkulära affärsmodeller.

 


IUC Dalarna är en av grundarna av Sustainable Steel Region, vars ambition är att vara en regional innovationsplattform, med fokus på det redan världsledande styrkeområdet Avancerade stål.  Syftet är att, ur den regionala stålindustrins omställningsbehov, föda fram nya innovationer och nya företag som sedan utgör grunden för framväxt av en ny högteknologisk bransch i regionen.
Läs mer om Sustainable Steel Region här!

 


IUC Dalarna deltar i projektet - Export Arena Dalarna. Ett samverkansprojekt som syftar till att etablera en långsiktig stödstruktur för exportfrämjande och därigenom öka både antalet företag som exporterar och den samlade exportvolymen från små och medelstora företag i Dalarna.
 


Sandbacka Science Park i Sandviken är Gävleborgs enda och en av Sveriges cirka 30 science parks. Uppdraget är att hjälpa till att göra verklighet av fler innovationer och idéer till hållbara produkter, tjänster, företag och service. Hållbarheten är central i Sandbacka Science Park´s uppdrag, där bland annat FNs 17 globala mål på ett bra sätt sammanfattar de utmaningar som vi gemensamt står inför på väg mot 2030.

Samverkan sker i projektet Hållbar inkludering.