Produktionsutveckling

Vi kan hjälpa er med utvecklingsprojekt utifrån era specifika förutsättningar.

Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Industriellt Utvecklingscentrum Dalarna

 • Vi kan, finns för och ägs av Dalarnas industri.
 • Vi kan tillverkningsindustrin och har 24 års erfarenhet av att hjälpa företag till rätt stöd.
 • Våra relationer med företag bygger på förtroende och kontinuitet, vi genomför ofta företagsbesök.
 • Vår tid är kostnadsfri tack vare projektfinansiering.


Vi erbjuder
Stöd för företag som vill utvecklas inom:​

 • Produktionsutveckling​
 • Produktutveckling​
 • Affärsutveckling​
 • Kompetensutveckling​
 • Företagsbesök för att få kunskap om just ditt företags eventuella behov, nu och i framtiden.​
 • Vi utgår från DINA behov och kan guida dig till rätt kontakter för ditt fortsatta arbete.​
 • Vi har kunskap och kontakter till de nätverk och organisationer som behövs för att tillgodose dina behov. ​
 • ”Vi kan erbjuda DIG struktur och stöd för att ta DIG från punkt A till punkt B i DIN utveckling.”
   

Hur vi jobbar

Identifiera:
Vi kommer ut till er och hjälper er med att analysera fram behov och möjligheter.
Initiera:
Vi hjälper er att paketara utvecklingsprojekt och att hitta resurser som kan vara ett stöd i genomförandet.
Utföra:
Utförandet sker utifrån era unika förutsättningar med stöd av externa resurser i form av kompetens och ev. medfinansiering.
Utvärdera:
Vi utvärderar vårt arbete i projekten för att vi skall kunna utgöra ett ännu bättre stöd åt er i nästa projekt.

För mer info, kontakta oss på:  070-345 04 91 (Bosse Lilja) eller info@iucdalarna.se