Kontaktuppgifter

Vet du inte vem du ska ringa eller kontakta. Kontakta vem du vill hos oss! 
Kan inte den person du söker svara på dina frågor, så tar han/hon reda på vem som kan!

Patrick Kenger
Ansvarig produktutveckling
070 334 33 41
patrick.kenger@iucdalarna.se

Peo Sjöberg
Projekt
070 559 18 18
peo.sjoberg@iucdalarna.se

Pernilla Säfström
Kommunikation
073 051 23 74
pernilla.safstrom@iucdalarna.se

Thomas Bajer
Projekt, Bioinno
070 201 92 21
thomas.bajer@iucdalarna.se

Bosse Lilja, vd

070 345 04 91
bosse.lilja@iucdalarna.se

Tina Thelander
Kontors/admin.chef
070 311 88 78
tina.thelander@iucdalarna.se

Kjell Grundström
Projekt
070 575 64 89
kjell.grundstrom@iucdalarna.se

Farhad Nekoee
Projekt
070 646 80 20
farhad.nekoee@iucdalarna.se

Dan Gustafsson
Operativ chef
070 299 25 69
dan.gustafsson@iucdalarna.se

Ingrid Saksvik
Processledare Teknikcollege
070 200 62 14
ingrid.saksvik@iucdalarna.se