Dataskyddspolicy

IUC Dalarna har utsett Bosse Lilja till personuppgiftsansvarig.
Personuppgiftsansvarige har ansvaret för de personuppgifter som samlas in samt att de blir borttagna när de inte längre används eller när den avtalade tiden gått ut.
 
Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:
 

 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),
 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),
 • behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”)

Eller i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).
 
I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas.
Förteckning ska finnas över vilka typer av personuppgifter som finns, samt vad dessa används till.
 
All information används för att tillhandahålla, leverera och förbättra våra tjänster till dig som medlem eller deltagare på event, seminarium eller nätverksträffar.
 
IUC Dalarna’s register och innehåll
 

 • TBN-databas, TBN med innehåll: namn, företag, adresser, mail och telefonnummer
 • Företagskartläggning genomförd hos företagen, företagsbeskrivning
 • Exel-fil för utskick innehåll: namn, företag, e-postadress

Personuppgiftsansvarige ska ha ansvar för:
 
Hur personuppgifter som samlas in och hanteras

 • Kunskap om för vilka ändamål personuppgifter samlas in
 • Att personer som ej vill finnas med i register tas bort
 • Säkerställa att personuppgifter är korrekta och säkert lagrade

Personuppgiftsbiträde är de personer som aktivt behandlar personuppgifter i register och databaser. Personuppgiftsbiträde kan var den som har kommunikationsansvar eller en samarbetspartner som får tillgång till information.
Delas data externt skall personuppgiftsavtal skrivas mellan IUC Dalarna och den externa parten.
 
Säkerställa medgivande
 
För att säkerställa att personuppgifter som får finnas lagrade ska samtycke ges.
Samtycke kan ske:
 

 • Muntligt
 • Skriftligt
 • Genom ett aktivt val vi tex mail eller på nätet

Skall informationen om personen användas till fler olika syften bör samtycke ges för samtliga syften. Tex kartläggning och/eller mailutsick.
 
Den registrerades rättigheter
 
Den registrerade kan vända sig till personuppgiftsansvarig för att få informationen ändrad eller borttagen.