Att jobba med framtidens material

Att jobba med hållbara material är framtiden.
Stål har den utmärkta egenskapen att det kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att man behöver göra avkall på kvaliteten. Järnatomerna är eviga och genom att smälta om skrot kan man enkelt få dem att inordna sig i en ny ordning för att bilda nya stål med nya egenskaper.

Att jobba i stålindustrin innebär inte bara att du får vara en del av utvecklingen av morgondagens mest spännande material. Du får också många möjligheter att själv utvecklas. Du kan arbeta över hela världen och få hjälp att hitta rätt karriärvägar till antingen en bredare eller en fördjupad kompetens – eller både och.

Varje dag bidrar stålindustrin i Sverige med sina produkter till samhällsbyggande över hela världen. Stålindustrin vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Därför beslutade stålindustrin i Sverige i mars 2013 om en branschgemensam vision för 2050: 

Stål formar en bättre framtid. Läs mer här!

Läs mer om vad olika jobb innebär här:
Jobb på SSAB
 

En film om stålindustrin

Vad vet du om stål och stålindustrin i Sverige?
I den här filmen får du veta vad stål är, vad stål används till och hur stålindustrin i Sverige bidrar till att forma en bättre framtid.

Fossilfri stålproduktion

Våren 2016 lanserade SSAB, LKAB och Vattenfall ett initiativ för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Genom att gå från dagens process med masugnar, med kol och koks, till att istället använda vätgas är målet med initiativet att få en process som inte släpper ut koldioxid – utan vatten. Initiativet har namnet HYBRIT.