Nyheter

2020 > 12

Den 21 januari kl 10.00-15.00, kommer Per Andersson, Sustainacon Sweden AB att hålla en informationsdag om miljöcertifieringar. Per som är ordförande föreningen Hållbart Byggande Värmland arbetar som konsult inom hållbart byggande och är expert på miljöcertifierings-system inom bygg, fastighet och stadsutveckling. 

Huset som planeras att byggas under 2021 har som mål att bli Sveriges första NollCo2-certifierade småhus. Under det här mötet får ni höra mer om projektet och om utmaningarna om att hitta rätt material och metoder, beräkna LCA:er och våga prova det nya. Mötet är också ett upprop till alla i branschen att vara delaktiga, komma med idéer, berätta om nya produkter och vara med och påverka denna viktiga utveckling som är en förutsättning för att vi ska kunna bli klimatneutrala i framtiden.

Nyhetsbrev

IUC Dalarnas nyhetsbrev kommer några få gånger per år. Här kan du prenumerera:

Här hittar du nyheter från fler IUC-bolag:

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län
Från IUC Stål & Verkstad