Nyheter inom Teknikcollege VT2022

Arbetet med industrins kompetensförsörjning är en het fråga och nu samverkar många bra krafter för att försöka få struktur och samordning i Dalarna. 
Teknikcollege är  Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och både Industritekniska- och Teknikprogrammet kan certifieras genom Teknikcollege.
I Dalarna finns i nuläget sju kommuner med i samverkan vilket gör oss till en av de största samverkansregionerna i landet. 

I detta och kommande nyhetsbrev sammanfattas läget kring arbetet med industrins kompetensförsörjning och blandas upp med andra nyheter samt inbjudningar till utbildningar och arrangemang som ni har möjlighet att delta i genom Teknikcollege. 

Läs mer om Teknikcollege här>>

Här kan du anmäla dig till Teknikcollege nyhetsbrev>> Ett nyhetsbrev som riktar sig till alla som på något sätt har koppling till industrins kompetensförsörjning.

Industrins kompetensförsörjning
- vad händer?

Regionalt

Under 2021 skedde två viktiga saker för att skapa ett bättre läge för industrins kompetensförsörjning. Dels startades Dalarnas Industriråd och dels gjordes en omstart av Teknikcollege med Industriellt utvecklingscenter Dalarna som huvudman. Omstarten av Teknikcollege Dalarna sker i samarbete med Region Dalarna och med stark uppbackning av Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen nationellt. 

Dessa två initiativ kopplas strukturellt till varandra och ger företag och utbildningsanordnare möjlighet att förbättra läget för industrins kompetensförsörjning på ett sammanhållet sätt. Vi utbildar mot industri i Dalarna men det görs av många olika aktörer som alla tar separata kontakter med företagen. Även från branschens sida har det varit svårt att veta vilka forum som är mest effektiva att prioritera för att jobba långsiktigt med den egna kompetensförsörjningen. 

Målet med omstartsprojektet av Teknikcollege i Dalarna är att få till en bättre matchning av utbildningsutbud mot branschens behov och samtidigt öka attraktiviteten på utbildningarna så att de platser som finns används. 

Lokalt

När det gäller utbildningsfrågor är det lokala arbetet helt avgörande. Här har lokala företag stor möjlighet att påverka utbildningsutbud och en bra samverkan är det bästa medlet för att förbättra läget för industrins kompetensförsörjning. 

Som en del i arbetet med omstarten körs just nu processer i kommunerna där företag, utbildningsanordnare, kommun och arbetsförmedlingen gemensamt får input och fakta om läget i Dalarna och utifrån detta sätter gemensamma mål för industrins kompetensförsörjning. Utifrån dessa mål kan man sedan göra gemensamma prioriteringar av insatser, samarbeten etc för att ta sig närmare de uppsatta målen. 

En del i processen är att foga samman olika utbildningsanordnare och utbildningsnivåer i kommunerna så att dialogen med företag sker i ett forum. Detta är också till nytta för utbildningsanordnare som enklare kan stämma av sitt utbud gentemot varandra och därigenom möjlighet till fler sökande och bättre bärighet i utbildningen. 

Just nu pågår processer i Mora, Vansbro och Borlänge. 
Under 2022 är planen att Dalarna ska granskas för att kunna återcertifieras som Teknikcollegeregion. Nämnda processer är en del i det arbetet som inleds med en regional Teknikcollege-konferens i maj. 

Välkommen till handledarutbildning med Teknikcollege

Du som tar emot praktikanter på ett företag eller arbetar hos en utbildningsanordnare i en Teknikcollege-kommun är välkommen att delta på handledarutbildning. 

Kvalitet i APL, praktik, studiebesök och LIA är en nyckel för ökad attraktivitet och att framtidens arbetstagare får en positiv bild av branschen. Därför är det viktigt med utbildade handledare. Teknikcollege har en av skolverket godkänd handledarutbildning som kan köras fysiskt eller digitalt. Det finns även en handledarpedagogutbildning som riktar sig till dig som själv har gått handledarutbildningen och själv vill kunna utbilda kollegor eller representanter ute på företagen. 

I Dalarna vill vi gärna knyta samman utbildandet av handledare och önskar därför kontakt med dig som går en handledar- eller handledarpedagogutbildning. 

I Dalarna finns redan lärare i Borlänge, Avesta och Mora som gått handledarpedagogutbildningen. 
 

Utbildning i företagsrekrytering del 1 & 2

Med fler företag i era styrgrupper eller i samverkan med utbildningsanordnare stärks er regionverksamhet. Svaren på hur ni kan rekrytera företag på ett intresseväckande och samlat sätt finns i denna tvådagarsutbildning som är skapad utifrån erfarenheter och viktiga insikter.
 
Målgrupp: processledare, yrkeslärare, apl-samordnare, näringslivsutvecklare och andra som har företagskontakter

Del 1 - 21 mars
Del 2 - 7 april

Kontakt Teknikcollege Dalarna

 - ingrid.saksvik@iucdalarna.se
 - 070 200 62 14

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter