Dags att uppgradera bilden av Dalarna!

Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park

Som en del i arbetet med att locka fler till vår del av landet har Dalarna Science Park inom ramen för projektet ”Attraktiv industriregion” låtit genomföra en nationell attitydundersökning bland 25-35 åringar om synen på Dalarna. Svaren vi fick ger oss många tänkvärda insikter som vi vill dela med er. En sak är säker – det är nu allas vår utmaning att bidra till en uppgraderad bild av Dalarna.

Så mycket har förändrats i vårt län de senaste åren, men vi har gemensamt varit dåliga på att berätta det.

När Dalarna växer så att det knakar är det viktigt att vi kan attrahera arbetskraft som möter företagens efterfrågan. För att göra det möjligt måste Dalarna kännas attraktivt ur fler aspekter än att vi är ett naturskönt län. Vi behöver attrahera processingenjörer och automationselektriker men lika viktigt blir det att vi kan fortsätta växa i näringar som exempelvis hotell- och restaurang.

Hur skapar vi attraktivitet för Dalarna utifrån ett arbetsgivarperspektiv?
Läs vad Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park skriver här >> Där hittar du även en länk till attitydundersökningen.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter