Utbildning online

Kompetensutveckling. Vi kan hjälpa dig med följande Diploma-utbildningar som är framtagna utifån industrins prioriterade behov. 

Med över 300 utbildningar inom ett flertal olika områden som tex ledarskap, marknadsföring, produktionsteknik, projektledning, kommunikation, lean och förbättringsarbete, IUC Dalarna erbjuder tillgång till Diplomas breda kursprogram online.
 

Exempel på innehåll:

Produktionseffektiviseringspaketet

• Eektivitet, förluster och mätetal
• Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar
• Rotorsaksanalyser
• Förbättringsplanering


Kompetensutvecklingspaketet

• Kompetensutveckling i omställningssituationer
• Värderingsstyrd rekrytering som aärsstrategi
• Eektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation


Besäll din licens till här till höger!

När du gjort din beställning av licensen, kommer du få ett mail från Diploma Group med inloggningsuppgifter. Denna WebbPortal är ett samarbete med Diploma Group.
Efter genomförd utbildning kan man ladda ner ett personligt diplom, det går även att få ut en specifikation på just den utbildning man valt att genomföra.

 

Digitaliseringspaketet

• IT- och informationssäkerhet
• Google Kalkylark - Grundkurs
• Microsoft Planner - Oce 365
• Power BI (Business intelligence) Desktop - Grundkurs


Produktionsplaneringspaketet

• Microsoft Planner - Oce 365
• Microsoft Project
• Lagerstyrning - Grundkurs
• Lagerstyrning - Fördjupningskurs
• Lager och logistik - Grundkurs
Har du frågor om kostnader eller andra funderingar är du välkommen att kontakta:

Farhad Nekoee, IUC Dalarna,
070 646 80 20, farhad.nekoee@iucdalarna.se

Ladda ner utbildningskatalogen med över 400 olika utbildningar!
 

Beställning av licens:

Med en onlinebaserade utbildning kan du pausa, anteckna och repetera kursen så mycket du vill