Kompetenskraft som skapar konkurrenskraft

För att tillgodose såväl de långsiktiga som de kortsiktiga behoven av kompetensutveckling för länets små & medelstora industriföretag kommer nu ett brett spann av utbildningar erbjudas via projektet Kompetenskraft industri Norra Mellansverige.

Vi kan stötta er i att ta fram en strategisk kompetensplanering som ligger i linje med er affärsplan. Det kan handla om kompetensområden såsom säkerhet, organisationsutveckling, affärssystem, IT, logistik, produktion, affärsutveckling, hållbarhet, strategisk kompetensplanering, m.m.

Välkommen att skapa kompetenskraft tillsammans med IUC-bolagen i Norra Mellansverige!

Vill du veta mer? 
Kontakta Farhad Nekoee​, 070 646 80 20,​ farhad.nekoee@iucdalarna.se ​
 


Projektnamn: Kompetenskraft Industri NMS
Mål: Att utbilda 550 medarbetare på industriföretag i Dalarna, Värmland och Gävleborg.
Syfte: Att öka medarbetarnas kompetens genom utbildningar som leder till att stärka deras anställning på företaget och deras möjligheter på arbetsmarknaden.
Målgrupp: Små och medelstora företag i Dalarna med upp till 249 anställda.
Projektperiod: 1 mars 2023 till 28 februari 2025. Utbildningsinsatserna tar slut 31 december 2025.
Kostnad för projektdeltagande: 1000 kr (exkl. moms)/deltagare 
Projektledare: Louise Torevik
Finansiärer: ESF – Europeiska Socialfonden, Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg

För att ta del av möjligheten ska ni vara ett industriföretag med max 249 anställda per organisationsnummer. Företaget kan ingå i en koncern, men hela koncernen får inte ha fått försumbart stöd för mer än 200 000 Euro de senaste 3 åren.