Kompetenskraft som skapar konkurrenskraft

IUC Dalarna satsar på kompetensutveckling för små och medelstora industriföretag i Dalarna.

Satsningen som pågår 2023-2025 ger länets små– och medelstora industriföretag möjligheter att tillgodose både långsiktiga och kortsiktiga behov av kompetensutveckling för medarbetare inom en mängd olika områden. Inom ramen för satsningen erbjuder vi stöd och hjälp med att kartlägga och precisera var behoven finns.

För att tillgodose såväl de långsiktiga som de kortsiktiga behoven av kompetensutveckling för länets små & medelstora industriföretag kommer nu ett brett spann av utbildningar erbjudas via projektet Kompetenskraft industri Norra Mellansverige.

”Det ska vara utbildningar som höjer deltagarens kunskap så de bättre matchar företagets och arbetsmarknadens behov” 

Vilka får delta?
Industriföretag i Dalarna med max 249 anställda (SME). Ytterligare regler förekommer kopplat till stadsstödsregler.

Vad kostar det?
1 000kr per deltagare oavsett insats.


Hur gör jag för att delta
Kontakta Farhad Nekoee​, 070 646 80 20,​ farhad.nekoee@iucdalarna.se ​

”Vi har också etablerat ett brett nätverk av högkvalitativa utbildningsleverantörer”

Här kan du ladda ner erbjudandet>>

Exempel på utbildningar:

Teknik och tillverkning

 • Robot
 • CNC
 • Ritningsläsning
 • CAD
 • LEAN
Logistik
 • Lagerstyrning
 • Logistiksystem
 • Incoterms
 • Truckkort
Affärsutveckling
 • Inköp
 • Förhandlingsteknik
 • Marknadsföring
 • Tjänstefiering
Organisationsutveckling
 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Förändringsledning
 • ISO-certifiering
Affärssystem
 • Monitor
 • Garp
 • Visma
 • Fortnox
Hållbarhet
 • Energieffektivisering
 • CO2-beräkning
 • Agenda 2030