Kompetenskraft som skapar konkurrenskraft

IUC Dalarna satsar på kompetensutveckling för små och medelstora industriföretag i Dalarna.

Satsningen som pågår 2023-2025 ger länets små– och medelstora industriföretag möjligheter att tillgodose både långsiktiga och kortsiktiga behov av kompetensutveckling för medarbetare inom en mängd olika områden. Inom ramen för satsningen erbjuder vi stöd och hjälp med att kartlägga och precisera var behoven finns.

För att tillgodose såväl de långsiktiga som de kortsiktiga behoven av kompetensutveckling för länets små & medelstora industriföretag kommer nu ett brett spann av utbildningar erbjudas via projektet Kompetenskraft industri Norra Mellansverige.

”Det ska vara utbildningar som höjer deltagarens kunskap så de bättre matchar företagets och arbetsmarknadens behov” 

Vilka får delta?
Industriföretag i Dalarna med max 249 anställda (SME). Ytterligare regler förekommer kopplat till stadsstödsregler.

Vad kostar det?
1 000kr per deltagare oavsett insats.


Hur gör jag för att delta
Kontakta Farhad Nekoee​, 070 646 80 20,​ farhad.nekoee@iucdalarna.se ​

”Vi har också etablerat ett brett nätverk av högkvalitativa utbildningsleverantörer”

Här kan du ladda ner erbjudandet>>

Exempel på utbildningar:

Teknik och tillverkning

 • Robot
 • CNC
 • Ritningsläsning
 • CAD
 • LEAN
Logistik
 • Lagerstyrning
 • Logistiksystem
 • Incoterms
 • Truckkort
Affärsutveckling
 • Inköp
 • Förhandlingsteknik
 • Marknadsföring
 • Tjänstefiering
Organisationsutveckling
 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Förändringsledning
 • ISO-certifiering
Affärssystem
 • Monitor
 • Garp
 • Visma
 • Fortnox
Hållbarhet
 • Energieffektivisering
 • CO2-beräkning
 • Agenda 2030


Projektnamn: Kompetenskraft Industri NMS
Mål: Att utbilda 550 medarbetare på industriföretag i Dalarna, Värmland och Gävleborg.
Syfte: Att öka medarbetarnas kompetens genom utbildningar som leder till att stärka deras anställning på företaget och deras möjligheter på arbetsmarknaden.
Målgrupp: Små och medelstora företag i Dalarna med upp till 249 anställda.
Projektperiod: 1 mars 2023 till 28 februari 2025. Utbildningsinsatserna tar slut 31 december 2025.
Kostnad för projektdeltagande: 1000 kr (exkl. moms)/deltagare 
Projektledare: Louise Torevik
Finansiärer: ESF – Europeiska Socialfonden, Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg

För att ta del av möjligheten ska ni vara ett industriföretag med max 249 anställda per organisationsnummer. Företaget kan ingå i en koncern, men hela koncernen får inte ha fått försumbart stöd för mer än 200 000 Euro de senaste 3 åren.