Kompetenskraft för industrin i Norra Mellansverige

Kompetenskraft Industri NMS (Norra Mellansverige) är en bred satsning på kompetensutveckling för små och mellanstora industriföretag i Norra Mellansverige.

Här finns stora möjligheter att tillgodose både långsiktiga och kortsiktiga behov av kompetens-utveckling för era medarbetare inom en mängd olika områden. Projektet erbjuder också stöd och hjälp med att kartlägga och precisera var behoven finns, när en tydlig bild saknas.

Snabbfakta om projektet
Kompetenskraft Industri NMS godkändes som projekt 14 december av ESF (Europeiska socialfonden) och är ett samarbete mellan IUC-bolagen i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Det är treårigt och startar 1 mars 2023. Målet är att kompetensutveckla 550 deltagare och validera 300 anställda inom industrin.

För vem?
För att ta del av möjligheten ska ni vara ett industriföretag med max 249 anställda per organisationsnummer. Företaget kan ingå i en koncern, men hela koncernen får inte ha fått försumbart stöd för mer än 200 000 Euro de senaste 3 åren.

Läs mer om möjligheterna och innehållet här ->

Projektnamn: Kompetenskraft Industri NMS
Mål: Att utbilda 550 medarbetare på industriföretag i Dalarna, Värmland och Gävleborg.
Syfte: Att öka medarbetarnas kompetens genom utbildningar som leder till att stärka deras anställning på företaget och deras möjligheter på arbetsmarknaden.
Målgrupp: Små och medelstora företag i Dalarna med upp till 249 anställda.
Projektperiod: 1 mars 2023 till 28 februari 2025. Utbildningsinsatserna tar slut 31 december 2025.
Kostnad för projektdeltagande: 1000 kr (exkl. moms)/deltagare 
Projektledare: Louise Torevik
Finansiärer: ESF – Europeiska Socialfonden, Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg