Nyheter

2017 > 03

Genom KickStart Digitalisering får industriföretag chansen till snabbt stöd i sin digitala transformation. Pilot startar i Mora-Orsa-Älvdalen 24 april.
Mer info här, klicka här

Med målsättningen att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri fortsätter nu Robotdalen sin satsning med Automationsutmaningen. Satsningen går ut på att hjälpa företag att sänka robottröskeln, det vill säga underlätta för dem att robotautomatisera hela eller delar av sin produktion, och på så sätt göra dem mer konkurrenskraftiga. Den nationella satsningen tar sin start som ett pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna.
Nu fortsätter den nationella satsningen, som går under namnet Automationsutmaningen och finansieras av Tillväxtverket, som ett pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna. Deltagande organisationer i satsningen är, förutom Robotdalen, IUC Dalarna, Swerea/IVF, Högskolan i Gävle och Högskolan Väst.
Mer info, klicka här
Kontakt:
Kjell Grundström, IUC Dalarna, 070-575 64 89
PeO Sjöberg, IUC Dalarna, 070-559 1818

Nyhetsbrev

IUC Dalarnas nyhetsbrev kommer några få gånger per år. Här kan du prenumerera:

Här hittar du nyheter från fler IUC-bolag:

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län
Från IUC Stål & Verkstad