Produktutveckling

Vi kan hjälpa er med utvecklingsprojekt utifrån era specifika förutsättningar.

Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Industriellt Utvecklingscentrum Dalarna
•Vi kan, finns för och ägs av Dalarnas industri.
•Vi kan tillverkningsindustrin och har 24 års erfarenhet av att hjälpa företag till rätt stöd.
•Våra relationer med företag bygger på förtroende och kontinuitet, vi genomför ofta företagsbesök.
•Vår tid är kostnadsfri tack vare projektfinansiering.

Vi erbjuder
•Vi kan, finns för och ägs av Dalarnas industri.
•Vi kan tillverkningsindustrin och har 24 års erfarenhet av att hjälpa företag till rätt stöd.
•Våra relationer med företag bygger på förtroende och kontinuitet, vi genomför ofta företagsbesök.
•Vår tid är kostnadsfri tack vare projektfinansiering.
 

Hur vi jobbar
Identifiera:
Vi kommer ut till er och hjälper er med att analysera fram behov och möjligheter.
Initiera:
Vi hjälper er att paketara utvecklingsprojekt och att hitta resurser som kan vara ett stöd i genomförandet.
Utföra:
Utförandet sker utifrån era unika förutsättningar med stöd av externa resurser i form av kompetens och ev. medfinansiering.
Utvärdera:
Vi utvärderar vårt arbete i projekten för att vi skall kunna utgöra ett ännu bättre stöd åt er i nästa projekt.