Produktutveckling

Gemensamt för en framgångsrik produktutvecklingsprocess är att den ska vara strukturerad och effektiv. Det ska helt enkelt gå fort att göra rätt. Strukturerad på ett sådant sätt att den är lätt att förstå och följa, först och främst av konstruktörerna, men också av kollegorna inom företaget. Effektiv på så sätt att processen leder till produkter som uppfyller kraven på kvalitet, klimatpåverkan, kostnad och ledtid. Men också effektiv på så sätt att processen kan utvecklas och förbättras med tiden och att resultatet är förutsägbart.
 

"Gemensamt för en framgångsrik produktutvecklingsprocess är att den ska vara strukturerad och effektiv. Det ska helt enkelt gå fort att göra rätt."

IUC Dalarnas roll inom produktutveckling

IUC Dalarna kan ge stöd, råd och hjälp kring olika delar inom produktutvecklingen, eller hela produktutvecklingsprocessen (illustrerad i nedan figur). Vi har god kompetens inom området och har ett brett kontaktnät till konsulter som i sin tur är särskilt duktiga inom specifika områden.
 

Generell produktutvecklingsprocess

Produktutvecklingsprocessen spelar en viktig roll för konkurrenskraften.

Utan produktutveckling, som ett sista steg i förädlingen, så upphör behovet av underleverantörer, grossister och råvaruproduktion. Det är därför viktigt att vi kan säkerställa en fortsatt konkurrenskraftig produktutveckling för att industrin skall kunna utvecklas, både i Dalarna och nationellt.

Mer intresserad?

Kontakt

Patrick Kenger
Ansvarig produktutveckling
070 334 33 41
patrick.kenger@iucdalarna.se