INDIGO - digitalisering

VAD FÅR NI I INDIGO?

Ni får hjälp att komma igång och genomföra Er digitaliseringsstrategi samt konkret arbeta med ett prioriterat digitaliseringscase för ert företag. INDIGO utgår från företagets behov och insatserna anpassas därefter. Ni väljer vad Ni vill utveckla, marknadsföring, ökat utnyttjande av befintliga system etc.

Erfarna konsulter hjälper till att definiera era behov och möjligheter samt lägger grunden för hur ni skapar en strategi kring Ert företags digitaliseringsresa. INDIGO kombinerar nätverksträffar, workshops med coachning. 
Läs mer här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter