Nyheter

2024 > 01

Vi har gjort en djupdykning i hur kompetensförsörjningssystemet fungerar i relation till industrins behov. Rapporten belyser framsteg, utmaningar och fakta om hur industrins behov och kompetensförsörjningssystemets leverans matchar och utvecklas. 
Läs mer om rapporten här.

Spana in vårens program för digitala teknikworkshoppar.

Förmodligen finns där något som kan lägga grunden för nya framgångar i ditt företag! Som exempelvis möjligheterna med 3D-printing eller återtillverkning. 

Här hittar du vår kalender.


Tillsammans med Dalarna Science Park matchar vi restprodukter med behov hos andra företag samt innovativa start-ups som kan leda till nya affärer och eventuellt nya företag.

Nicklas Tarantino, SSR Nicklas Tarantino, SSR

- Vi ser allt större behov av att anpassa tillverkningsindustrin utifrån omställningsbehov och negativa förändringar i vår omvärld. Samtidigt ska vi bibehålla och säkerställa kontinuitet och konkurrenskraft i svensk processindustri. Initiativet ska hjälpa företagen att bli mer motståndskraftiga mot yttre störningar och samtidigt skapa nya affärer för lokala leverantörer, säger Nicklas Tarantino som är ansvarig för satsningen på Sustainable Steel Region.

Nyhetsbrev

IUC Dalarnas nyhetsbrev kommer några få gånger per år. Här kan du prenumerera:

Här hittar du nyheter från fler IUC-bolag:

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län
Från IUC Stål & Verkstad