Produktionslyftet

Genom Produktionslyftet får deltagande företag under 18 månader kraft att förändra och stöd att utveckla förändringsförmågan och förändringsviljan. Med lean som utgångspunkt lägger vi grunden för systematiskt förbättringsarbete som engagerar hela organisationen.
Mer information om Produktionslyftet får du av PeO Sjöberg.
 

Startprogram
I Produktionslyftets startprogram arbetar vi med Lean som grund för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring och förnyelse. Detta kan göras generellt eller med fokus på ett specifikt område såsom klimat- och hållbarhetsomställning eller automation och digitalisering.
Läs hela erbjudandet här nedan!

Läs mer>>

Mer information om Produktionslyftet hittar du här!
Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall.

Kontaktperson

PeO SJÖBERG
Kontakt för Dalarna
0705-59 18 18 peo.sjoberg@iucdalarna.se