Produktionslyftet

Genom Produktionslyftet får deltagande företag under 18 månader kraft att förändra och stöd att utveckla förändringsförmågan och förändringsviljan. Med lean som utgångspunkt lägger vi grunden för systematiskt förbättringsarbete som engagerar hela organisationen.
Mer information om Produktionslyftet får du av PeO Sjöberg.
 

Startprogrammet – just nu!
Just nu erbjuds ett begränsat antal platser till Produktionslyftets Startprogram ”förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv”. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse och frågor kring omställning mot digitalisering kommer att vävas in i helheten. Erbjudandet vänder sig till små och medelstora företag där vi gärna ser att företaget medverkat i Kickstart innan. Insatsen riktar sig till företag som inte tidigare medverkat i Digitaliseringslyftets coachningsprogram (Indigo, KickstartGo eller Produktionslyftet 4.0). Kostnaden för företaget är 10 000 kronor där Tillväxtverket utöver detta bidrar till ett värde av 55 000 kronor.

Läs hela erbjudandet här nedan!

Mer information om Produktionslyftet hittar du här!
Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall.

Kontaktperson

PeO SJÖBERG
Kontakt för Dalarna
0705-59 18 18 peo.sjoberg@iucdalarna.se