Produktionslyftet - ett nationellt utvecklingsprogram

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin, med målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

Över 300 företag har deltagit i Produktionslyftet och effekterna är väl dokumenterade. Programmet har idag ett brett erkännande hos såväl företag som myndigheter och övriga intressenter.
 

Lean, förändringsledning och förbättringsarbete

Produktionslyftet tillämpar en väl utprovad process som bygger på principer som kopplar till Lean. Utgångspunkten ligger i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.

Vår industriutvecklare PeO Sjöberg är coach inom Produktionslyftet. Tillsammans med andra coacher hjälper han företagen framåt i deras utmaningar. 
 

Bilden beskriver genomförandet i utvecklingsprogrammet.
Bilden beskriver genomförandet i utvecklingsprogrammet.

Vad får ett företag ut av att delta i Produktionslyftet?

—  De företag som deltar får under en lång period stöttning och coachning utifrån sina utvecklingsbehov. Som deltagare i Produktionslyftet får du träna på förändringsledning och förbättringsarbete. Du blir även bättre på att se potentialen i dina förluster samt hur ni kan jobba för att minska dem. Vi erbjuder stöttning till alla typer av företag, säger PeO Sjöberg.

—  Du får även tillgång till experter inom de områden du behöver utveckla. Produktionslyftet finns och agerar över hela Sverige och som deltagande företag ingår du i ett nätverk med företag och experter.

Produktionslyftet ger stegvis utveckling

I Produktionslyftets koncept erbjuds deltagande företag start-, utvecklings- och fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring.
 

  • Startprogrammet ger insikt om företagets förutsättningar och motiverar till att satsa på egen utveckling. Vi arbetar med Produktionslyftets Lean-baserade metodik och genomför experiment för att testa arbetssätt och möjligheter att driva förbättring.
  • Startprogram – Grön omställning ger insikt om företagets förutsättningar för affärsdriven klimat- och hållbarhetsomställning. Vi arbetar med Produktionslyftets Lean-baserade metodik i kombination med verktyg för grönt förbättringsarbete. 
  • Kärnaktiviteten i Produktionslyftet är ett 18 månaders Utvecklingsprogram, där företagen stärker sin förmåga till förbättring och förnyelse utifrån sina egna förutsättningar och behov.
  • För företag som redan har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett nästa steg – Fortsättningsprogram. Siktet är då inställt på ett specifikt område som företaget behöver förbättra, till exempel klimat och hållbarhet, ledarskap, produktutveckling, kundutveckling, sälj, ny fabrik eller nytt affärsområde!

Reportage från företag

Inspireras av företag som har medverkat i produktionslyftet: Reportage från företag.

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall.


 

Kontakt

PeO Sjöberg

0705-59 18 18 peo.sjoberg@iucdalarna.se