PILAR - Ett delprojekt i Robotlyftet

”Med ett automationsprogram för små och medelstora industriföretag i hela landet främjas introduktionen av nya automations- och robotiseringslösningar inom industriföretag”
Mikael Damberg

IUC Dalarna har en självklar del i detta arbete. Vi har tillsammans med Swerea IVF, Robotdalen och Automation Region fått uppdraget att genomföra ett pilotprojekt med målet att öka kunskapen om förutsättningar för ökad robotisering och automatisering i företagen.

De små och medelstora företagen är ryggraden inom svensk industri. Deras förmåga att utvecklas inom automation och robotisering spelar en stor roll för fortsatt möjlighet att klara konkurrens och tillväxt. Därför startar nu projektet PILAR, en del i regeringens automationssatsning ”Robotlyftet”.

Vill ni som företag:

  • Automatisera eller robotisera din verksamhet?
  • Öka kunskapen om de tekniska lösningarna?
  • Bli en bättre kravställare?

Kontaktuppgifter och innehåll hittar du här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter