Nyheter

2022 > 01

Tack vare projektfinasiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna har vi möjlighet att besöka ditt företag.
Vi har bla tillgång till ett analysverktyg som tagits fram via det nationella IUC-nätverket som kan vara ett stöd i ett fortsatt utvecklingsarbete. Det kan gälla allt från kompetensförsörjning till produktions- och affärsutveckling. 

Seminarium online, den 3 februari, 9.00-10.30.
Hur kan industriell symbios vara en framkomlig väg att göra sågverkens biprodukter till en värdefull resurs i stål- och metallindustrins omställning till fossilfria produkter?
Seminariet presenterar marknadens efterfrågan på grönt stål och stålindustrins planering för omställning. Vi tar också upp  kommersiella tekniker som kan användas för industriell produktion av biokol.

Arbetet med industrins kompetensförsörjning är en het fråga och nu samverkar många bra krafter för att försöka få struktur och samordning i Dalarna. 
Teknikcollege är  Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och både Industritekniska- och Teknikprogrammet kan certifieras genom Teknikcollege.
I Dalarna finns i nuläget sju kommuner med i samverkan vilket gör oss till en av de största samverkansregionerna i landet. 

Nyhetsbrev

IUC Dalarnas nyhetsbrev kommer några få gånger per år. Här kan du prenumerera:

Här hittar du nyheter från fler IUC-bolag:

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län
Från IUC Stål & Verkstad