Kompetensutveckling

Kompetens är en av de avgörande faktorerna för ett företags konkurrenskraft.
En strategisk och framsynt kompetensförsörjning handlar idag om att hitta en balans mellan att rekrytera och att kompetensutveckla befintliga medarbetare.

 "Genom att säkra rätt kompetens klarar verksamheten kommande produktionskrav när det gäller både ny teknik och en långsiktig hållbarhet"

Vi vill matcha just ditt företags behov av kompetensutveckling genom att erbjuda skräddarsydda utbildningsinsatser och se över behov av validering.

Läs mer om möjligheter till kompetensutveckling här: Kompetenskraft
 

Kontakta oss så berättar vi mer

Farhad Nekoee
070 646 80 20
farhad.nekoee@iucdalarna.se