Nyheter

2022

Industrinatten i Mora den 15 december är en kraftsamling för att visa upp regionens industriföretag och underlätta företagens framtida rekrytering. Under Industrinatten möts unga och
representanter från företag. I år kommer 250 elever få en unik chans att få kontakt med en arbetsmarknad som idag har en
stor bredd av olika yrkesroller och branscher. Elever från årskurs 9 i Mora och Älvdalen och Mora gymnasiums Teknik, Industri - och Naturvetenskapliga program kommer att få inspirationsföreläsningar och besöka olika industriföretag i Mora, Orsa och Älvdalen.

Dalarna är ett starkt och stolt industrilän, med mängder av kompetenta företag inom många olika branscher. Vi tillverkar stål i världsklass och är innovativa inom träbyggnad. Vi tillverkar världsledande batteriladdare, komponenter till Ukrainas energiförsörjning, knivar till Japan, bromsar och kopplingar till tåg i hela världen.

Vi kommer träffa ungdomar som utbildar sig för framtiden. Läs mer här>>

En möjlighet är att Region Dalarna kan nu erbjuda ett ekonomiskt stöd i form av en energikartläggningscheck till små och medelstora företag, som vill genomföra en energikartläggning.  Detta för att upptäcka vilka förbättringsmöjligheter som finns för att minska energianvändningen.

Möjlighet finns också till ansökan om Almis gröna lån, när du vill energieffektivisera. 

Klimatkrisen är här och nu och för industrin framstår hållbarhetsfrågan som alltmer avgörande för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Vid det webbsända seminariet den 18 november, 8.30-9.30, får du veta hur du kan använda metoder från Lean och agila arbetssätt för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på både ökad effektivitet och hållbarhet. Seminariet leds av Johanna Strömgren, föreståndare för KTH Leancentrum och coach inom Produktionslyftet.

Trend 1: Geotermisk energi – framtida bidrag till energimixen?
Kan geotermisk energi, det vill säga att använda värme från vulkanisk aktivitet, bli en del av vår framtida och klimatsmarta energiproduktion? Det ska den amerikanska regeringen att undersöka. Teknologin har hitintills varit dyr och ineffektiv i stor skala. Men kan innovationer och teknologiöverföring från näraliggande produktion av gas, skiffergas och olja skynda på utvecklingen? Projekt i Malmö, Göteborg, Helsingfors, Århus och Toscana visar på möjligheterna, men också svårigheterna.

Trend 2: Ljus framtid för digitala tvillingar
En av flera stora fördelar med att arbeta med digitala tvillingar är att kunna testa, analysera och utvärdera olika förändringar innan förändringarna sker i skarpt läge. Detta genom att bygga upp digitala och identiska tvillingar av fysiska objekt, exempelvis produktionsanläggningar eller infrastruktur. Med hjälp av digitala tvillingar går det att göra simuleringar som kan visa värdefulla data, såsom obalanser, flaskhalsar och uppenbara svagheter i exempelvis ett produktionsflöde. De breda möjligheterna för tillämpningsområden gör att tekniken blir allt viktigare att hålla ett öga på.

Trend 3: Batteriernas betydelse för energiproduktionen ökar
Stigande gaspriser, energimixens innehåll och energimarknadens funktionssätt är alla delar som påverkar prisutvecklingen på el just nu. I denna utveckling kommer batteriernas betydelse att öka världen över. Förmågan att lagra energi till tillfällen då solen inte lyser och vinden inte blåser skapar möjligheter till en jämnare energiförsörjning. Utvecklingen kommer att öka konkurrensen om de avgörande jordartsmetallerna, vilket också kan påverka industrin och geopolitiken i framtiden.

Vi har glädjen att meddela att Patrick Kenger börjar hos oss i september!
- Jag ser fram emot att arbeta i ett välkänt team med min passion; ledarskap och produktutveckling inom det tekniska området. Att bidra till att utveckla svensk industri är så klart otroligt givande.

Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park

Som en del i arbetet med att locka fler till vår del av landet har Dalarna Science Park inom ramen för projektet ”Attraktiv industriregion” låtit genomföra en nationell attitydundersökning bland 25-35 åringar om synen på Dalarna. Svaren vi fick ger oss många tänkvärda insikter som vi vill dela med er. En sak är säker – det är nu allas vår utmaning att bidra till en uppgraderad bild av Dalarna.

En ny ansökningsperiod har öppnat!
Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Utöver positiva effekter på klimatet kan investeringen dessutom stärka konkurrenskraften i ditt företag. 

Vi har glädjen att meddela att Dan Gustafsson börjar hos oss i september.
- Jag ser verkligen fram emot hösten och mitt nya jobb på IUC! Svensk industri är stor, betydelsefull och extremt relevant för de utmaningar vi står inför. Jag är därför tacksam för möjligheten att få jobba med och för regionens industriföretag. Det är väldigt inspirerande!   

Paul Eriksson och Sebastian Hohenthal, Next Green. Paul Eriksson och Sebastian Hohenthal, Next Green.

Moraföretaget Next Green utvecklar, designar och tillverkar montage och installationstillbehör för laddlösningar till elbilar.
Den tekniska omställningen för en övergång till fossilfri fordonsflotta var drivkraften. Med kunskaper gällande utveckling och försäljning bestämdes att lägga tillverkning och montering hos lokala svenska underleverantörer. Detta för att kunna expandera med eller snabbare än marknaden. 
Försäljningen sker via grossister och har tagit snabb fart. Omsättningen har dubblerats de senaste fyra åren. Exportsatsning har inletts med först Finland och med Norge på tur. Målsättning är att nå fler marknader både i och utanför Europa.
Region Dalarna och IUC Dalarna har bidragit med visst utvecklingskapital och stöd.  

I Borlänge har nya stjärnor examinerats till underhållstekniker inom processindustrin.

Juryns motivering: "Guldnyckeln tilldelas Madelene Ståhlberg och Therese Andersson för deras mycket goda resultat samt för att på ett föredömligt och kamratligt sätt ha inspirerat och delat med sig av sin kunskap till sina medstuderande samt på sina LIA-platser."
 

TREND 1: Kolavskiljning innebär att filtrera ut koldioxid ur avgaser eller direkt ur luften för att motverka klimatkrisen. Tekniken blir alltmer tillgänglig och kan på sikt bli ett krav. Detta innebär möjligheter för företag som kan bli underleverantörer till en växande bransch, men också utmaningar för de företag som behöver se över sina egna koldioxidutsläpp.
TREND 2: Inflationen förändrar landskapet för alla branscher, och påverkar industrin som redan har svårt att locka talang och där kompetent och kunnig personal utgör en stor kostnad. Det kan bli aktuellt med nya prioriteringar, en ny situation för lönesättning, fackliga frågor och förändrade ekonomiska beslut.
TREND 3: Sensorer, chip, datorer och RFID-taggar är avgörande för att kunna leverera och producera produkter. Efter halvledarkrisen under covid-19 börjar många företag lägga större vikt vid inköp av halvledare. Nu ser man över sina värdekedjor och har större fokus på strategiska inköp snarare än inköp som styrs av kostnad i det korta perspektivet.
 

Ett 25-tal personer från olika företag fick ta del av Setra i Långshyttan. En anläggning som tillverkar korslimmade träelement, KL-trä. Setra beskrev sitt arbete nu och hur de tänker inför framtiden. KL-trä som är ett miljöalternativ i byggbranschen, med högre produktivitet, snabbare byggtid och lättare transporter, några av de faktorer som bidrar till bättre miljö. 

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att ta in extern kompetens som hjälper er att utveckla arbetet kring automation.

Det finns nu möjligheter för företag från den industriella träbyggnadsbranschen att ingå i en affärsdelegation som ska medverka vid Forum Wood Building Nordic den 28-30 september 2022 i Helsingfors. 

Intresserad?
För mer information, kontakta:
Helene Axelsson: 070-5644269 helene.axelsson@iucdalarna.se eller Thomas Bajer: 070-2019221 thomas.bajer@iucdalarna.se
 

Över 100 personer kom för att ta del av erfarenheter från projektet Villazero. Villazero blir det första NollCo2-certifierade småhuset i Sverige. En tuff utmaning eftersom kraven är hårdare än i någon annan miljöcertifiering.
Att vara informerad och påläst om vad som gäller är en bra start, innan man börjar med bygget. 
Villazero har rönt stor uppmärksamhet inte bara i Sverige.

Nu har Avestasamtalen ägt rum, för åttonde gången. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson var en av många viktiga personer i mötet mellan politiken, näringslivet och den offentliga sektorn. En genomgående utmaning hos samtliga föreläsare var kompetensbreddning inom industrin.

Mia Eriksson, platschef på SSAB i Borlänge och ordförande i Dalarnas Industrikompetensråd, förklarade i SVT:s inslag att lösningen handlar om att förändra synen på Dalarna. 
Tillsammans med Ingrid Saksvik, Teknikcollege Dalarna lyfte hon det arbete som pågår för att komma till rätta med kompetensutmaningen. 

I anslutning till sin årsstämma för medlemmar bjuder ByggDialog in öppet till ett seminarieprogram med förläsare, mingel, god mat och underhållning. 

Nu bjuder Setra tillsammans med ByggDialog Dalarna in till ett frukostmöte med studiebesök. Här kommer det bjudas på frukost, presentation av Setra och KL-trä samt en rundvandring i KL-träfabriken.
Anmälan>>

TREND 1: Sanktionerna mot Ryssland drabbar industrin. Nedstängningar och oro kring kriget påverkar värdekedjor världen över och har också drastiskt förändrat konkurrentlandskapet för många företag, mer eller mindre över en natt. Företag kan inte längre lita på att värdekedjor förblir stabila.
TREND 2: Produktutveckling och innovation blir allt snabbare och flexibilitet därmed viktigare. Företagen experimenterar mer och jobbar i mindre skala med mer nischade produkter. Tillverkningsindustrin behöver kunna leverera skräddarsydda lösningar. 3D-printing och AI bidrar till snabb omställning.
TREND 3: Industrin och byggbranschen kan kroka arm för att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Det handlar inte bara om helt nya material och ny typ av konstruktioner av byggnader och bostäder, utan också om att arbeta på nya sätt med de industriella processer som levererar till byggbranschen.

Circlab kommer till Dalarna Science Park för att visa upp 3D-printing med cellulosabaserade material! 
Circlab utbildar framtidens 3D-tekniker och hjälper företag att utveckla produkter och prototyper med hjälp av 3D-utskrift. Kom till entrén på Dalarna Science Park när som helst mellan klockan 10.00 och 15.00, alla är välkomna.

Boka in den 13 maj i era kalendrar för då kommer hela Villazero projektet att presenteras med resultat, erfarenheter och lärdomar. Dessutom kommer resultatet från förstudien av det kvinnliga bygglaget presenteras.

AISTech är en av stålindustrins största mässor och hålls i år i Pittsburgh, USA, 16-18 maj. PIMAP+ har möjligheten att sponsra rese-kostnader för små och medelstora företag som vill delta. Ett webinarium med information kring möjligheterna kommer att hållas den 24 mars kl. 16:00 – 17:00

Exportarena Dalarna kommer under en förmiddag prata om export- vad det innebär, hur man kommer i gång och vilken exporthjälp det finns att få. 
Ditt företag är kanske nyfiket på att växa vidare genom affärer på utländska marknader, nu eller på sikt. Kanske vill du veta vad företaget behöver ha koll på inför en exportsatsning? Te.x. var ni börjar, vilket stöd det finns att få och hur vi kan göra exporten hållbar.

PIMAP+ arrangerar tillsammans med EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ett webinarium med bra information kring hur man enklast kan närma sig denna marknad. Speciellt intressant för små och medelstora företag inom ”avancerad tillverkning”. Torsdag 31 mars kl. 11:00 – 12:30, kostnadsfritt deltagande. Anmälningslänk >> 
 

Ingelsten & Co har lagt om sin affärsmodell och förstärkt sitt erbjudande med nya produkter. De har ökat omsättningen betydligt och bygger upp en ny organisation som är anpassad för fortsatt tillväxt och ökat engagemang – alla är involverade och driver åt samma håll.

Vi välkomnar vår nya medarbetare Pernilla Säfström, till IUC Dalarna. I och med att Pernilla börjar hos oss, har vi fått en mångsidig kommunikatör, som kan stötta verksamheten i kommunikationsfrågor både externt och internt. 
Pernilla kommer senast från en kommunikationsbyrå och har utbildning bland annat inom industriell projektledning samt medie- och kommunikationsvetenskap. 

TREND 1: Kompetenskrisen inom industrin förvärras. Företag måste bli tydligare med att kommunicera sina behov och utvidga sina nät för att söka personal. Industrin, utbildningsvärlden och samhället måste samverka för en bra matchning mellan industrins behov och tillgänglig kompetens. 

Industrinäringen är den enskilt viktigaste näringen i Dalarna, en motor för hela samhället. Parallellt med nya siffror som pekar uppåt för branschen startas nu ett nytt gränsöverskridande samarbete med närliggande län, för att möta morgondagens konkurrens och utmaningar.
 – Vi vill stärka vår position i en tid av industriell omställning, säger Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park. 
 – Det är oerhört glädjande att konstatera, och ska ses i ljuset av en tuff nedläggning av Kvarnsvedens pappersbruk och den allmänna komponentbrist som funnits i branschen, säger Bosse Lilja, VD på IUC Dalarna AB.

Nu finns en unik jobbchans för dig som vill vara med och stötta en långsiktig omställning mot en fossilfri och hållbar stålindustri!
Trivs du med att arbeta i en stöttande funktion, har en nätverkande förmåga och har lätt för att se samband, lyssna in och föra dialog? Har du kunskaper om den stålrelaterade industrin och vill jobba mot en fossilfri och hållbar stålindustri? Då är det här jobbet för dig!
”Din placering är Karlstad där du utgör närmsta kontaktperson i Värmland samt bevakar aktuellt utvecklingsarbete i regionens stålrelaterade industri”

Vibehöver komma närmare varandra och samverka kring Skola - Arbetsliv. Vi tar nu tillfället i akt för att inspirera och föra dialog.

När: 21 februari 2022, 09:00 – 12:00
Plats: Online
Anmäl dig här>>     Anmälan senast den 14 februari, kostnadsfritt!

Att det behövs fler kvinnor i byggbranschen vet vi. Därför extra kul när årets vinnande omslaget för Plåt&Vent Magasinet, blev numret med det kvinnliga bygglaget, som just nu bygger Villazero i Borlänge.
Villazero är ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge. En möjlighet för alla inblandade att lära sig hur vi tillsammans, ska bygga för en mer hållbar framtid.

Tack vare projektfinasiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna har vi möjlighet att besöka ditt företag.
Vi har bla tillgång till ett analysverktyg som tagits fram via det nationella IUC-nätverket som kan vara ett stöd i ett fortsatt utvecklingsarbete. Det kan gälla allt från kompetensförsörjning till produktions- och affärsutveckling. 

Seminarium online, den 3 februari, 9.00-10.30.
Hur kan industriell symbios vara en framkomlig väg att göra sågverkens biprodukter till en värdefull resurs i stål- och metallindustrins omställning till fossilfria produkter?
Seminariet presenterar marknadens efterfrågan på grönt stål och stålindustrins planering för omställning. Vi tar också upp  kommersiella tekniker som kan användas för industriell produktion av biokol.

Arbetet med industrins kompetensförsörjning är en het fråga och nu samverkar många bra krafter för att försöka få struktur och samordning i Dalarna. 
Teknikcollege är  Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och både Industritekniska- och Teknikprogrammet kan certifieras genom Teknikcollege.
I Dalarna finns i nuläget sju kommuner med i samverkan vilket gör oss till en av de största samverkansregionerna i landet. 

Nyhetsbrev

IUC Dalarnas nyhetsbrev kommer några få gånger per år. Här kan du prenumerera:

Här hittar du nyheter från fler IUC-bolag:

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län
Från IUC Stål & Verkstad