Nyheter

2022

Över 100 personer kom för att ta del av erfarenheter från projektet Villazero. Villazero blir det första NollCo2-certifierade småhuset i Sverige. En tuff utmaning eftersom kraven är hårdare än i någon annan miljöcertifiering.
Att vara informerad och påläst om vad som gäller är en bra start, innan man börjar med bygget. 
Villazero har rönt stor uppmärksamhet inte bara i Sverige.

Nu har Avestasamtalen ägt rum, för åttonde gången. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson var en av många viktiga personer i mötet mellan politiken, näringslivet och den offentliga sektorn. En genomgående utmaning hos samtliga föreläsare var kompetensbreddning inom industrin.

Mia Eriksson, platschef på SSAB i Borlänge och ordförande i Dalarnas Industrikompetensråd, förklarade i SVT:s inslag att lösningen handlar om att förändra synen på Dalarna. 
Tillsammans med Ingrid Saksvik, Teknikcollege Dalarna lyfte hon det arbete som pågår för att komma till rätta med kompetensutmaningen. 

I anslutning till sin årsstämma för medlemmar bjuder ByggDialog in öppet till ett seminarieprogram med förläsare, mingel, god mat och underhållning. 

Nu bjuder Setra tillsammans med ByggDialog Dalarna in till ett frukostmöte med studiebesök. Här kommer det bjudas på frukost, presentation av Setra och KL-trä samt en rundvandring i KL-träfabriken.
Anmälan>>

TREND 1: Sanktionerna mot Ryssland drabbar industrin. Nedstängningar och oro kring kriget påverkar värdekedjor världen över och har också drastiskt förändrat konkurrentlandskapet för många företag, mer eller mindre över en natt. Företag kan inte längre lita på att värdekedjor förblir stabila.
TREND 2: Produktutveckling och innovation blir allt snabbare och flexibilitet därmed viktigare. Företagen experimenterar mer och jobbar i mindre skala med mer nischade produkter. Tillverkningsindustrin behöver kunna leverera skräddarsydda lösningar. 3D-printing och AI bidrar till snabb omställning.
TREND 3: Industrin och byggbranschen kan kroka arm för att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Det handlar inte bara om helt nya material och ny typ av konstruktioner av byggnader och bostäder, utan också om att arbeta på nya sätt med de industriella processer som levererar till byggbranschen.

Circlab kommer till Dalarna Science Park för att visa upp 3D-printing med cellulosabaserade material! 
Circlab utbildar framtidens 3D-tekniker och hjälper företag att utveckla produkter och prototyper med hjälp av 3D-utskrift. Kom till entrén på Dalarna Science Park när som helst mellan klockan 10.00 och 15.00, alla är välkomna.

Boka in den 13 maj i era kalendrar för då kommer hela Villazero projektet att presenteras med resultat, erfarenheter och lärdomar. Dessutom kommer resultatet från förstudien av det kvinnliga bygglaget presenteras.

AISTech är en av stålindustrins största mässor och hålls i år i Pittsburgh, USA, 16-18 maj. PIMAP+ har möjligheten att sponsra rese-kostnader för små och medelstora företag som vill delta. Ett webinarium med information kring möjligheterna kommer att hållas den 24 mars kl. 16:00 – 17:00

Exportarena Dalarna kommer under en förmiddag prata om export- vad det innebär, hur man kommer i gång och vilken exporthjälp det finns att få. 
Ditt företag är kanske nyfiket på att växa vidare genom affärer på utländska marknader, nu eller på sikt. Kanske vill du veta vad företaget behöver ha koll på inför en exportsatsning? Te.x. var ni börjar, vilket stöd det finns att få och hur vi kan göra exporten hållbar.

PIMAP+ arrangerar tillsammans med EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ett webinarium med bra information kring hur man enklast kan närma sig denna marknad. Speciellt intressant för små och medelstora företag inom ”avancerad tillverkning”. Torsdag 31 mars kl. 11:00 – 12:30, kostnadsfritt deltagande. Anmälningslänk >> 
 

Ingelsten & Co har lagt om sin affärsmodell och förstärkt sitt erbjudande med nya produkter. De har ökat omsättningen betydligt och bygger upp en ny organisation som är anpassad för fortsatt tillväxt och ökat engagemang – alla är involverade och driver åt samma håll.

Vi välkomnar vår nya medarbetare Pernilla Säfström, till IUC Dalarna. I och med att Pernilla börjar hos oss, har vi fått en mångsidig kommunikatör, som kan stötta verksamheten i kommunikationsfrågor både externt och internt. 
Pernilla kommer senast från en kommunikationsbyrå och har utbildning bland annat inom industriell projektledning samt medie- och kommunikationsvetenskap. 

TREND 1: Kompetenskrisen inom industrin förvärras. Företag måste bli tydligare med att kommunicera sina behov och utvidga sina nät för att söka personal. Industrin, utbildningsvärlden och samhället måste samverka för en bra matchning mellan industrins behov och tillgänglig kompetens. 

Industrinäringen är den enskilt viktigaste näringen i Dalarna, en motor för hela samhället. Parallellt med nya siffror som pekar uppåt för branschen startas nu ett nytt gränsöverskridande samarbete med närliggande län, för att möta morgondagens konkurrens och utmaningar.
 – Vi vill stärka vår position i en tid av industriell omställning, säger Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park. 
 – Det är oerhört glädjande att konstatera, och ska ses i ljuset av en tuff nedläggning av Kvarnsvedens pappersbruk och den allmänna komponentbrist som funnits i branschen, säger Bosse Lilja, VD på IUC Dalarna AB.

Nu finns en unik jobbchans för dig som vill vara med och stötta en långsiktig omställning mot en fossilfri och hållbar stålindustri!
Trivs du med att arbeta i en stöttande funktion, har en nätverkande förmåga och har lätt för att se samband, lyssna in och föra dialog? Har du kunskaper om den stålrelaterade industrin och vill jobba mot en fossilfri och hållbar stålindustri? Då är det här jobbet för dig!
”Din placering är Karlstad där du utgör närmsta kontaktperson i Värmland samt bevakar aktuellt utvecklingsarbete i regionens stålrelaterade industri”

Vibehöver komma närmare varandra och samverka kring Skola - Arbetsliv. Vi tar nu tillfället i akt för att inspirera och föra dialog.

När: 21 februari 2022, 09:00 – 12:00
Plats: Online
Anmäl dig här>>     Anmälan senast den 14 februari, kostnadsfritt!

Att det behövs fler kvinnor i byggbranschen vet vi. Därför extra kul när årets vinnande omslaget för Plåt&Vent Magasinet, blev numret med det kvinnliga bygglaget, som just nu bygger Villazero i Borlänge.
Villazero är ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge. En möjlighet för alla inblandade att lära sig hur vi tillsammans, ska bygga för en mer hållbar framtid.

Tack vare projektfinasiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna har vi möjlighet att besöka ditt företag.
Vi har bla tillgång till ett analysverktyg som tagits fram via det nationella IUC-nätverket som kan vara ett stöd i ett fortsatt utvecklingsarbete. Det kan gälla allt från kompetensförsörjning till produktions- och affärsutveckling. 

Seminarium online, den 3 februari, 9.00-10.30.
Hur kan industriell symbios vara en framkomlig väg att göra sågverkens biprodukter till en värdefull resurs i stål- och metallindustrins omställning till fossilfria produkter?
Seminariet presenterar marknadens efterfrågan på grönt stål och stålindustrins planering för omställning. Vi tar också upp  kommersiella tekniker som kan användas för industriell produktion av biokol.

Arbetet med industrins kompetensförsörjning är en het fråga och nu samverkar många bra krafter för att försöka få struktur och samordning i Dalarna. 
Teknikcollege är  Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och både Industritekniska- och Teknikprogrammet kan certifieras genom Teknikcollege.
I Dalarna finns i nuläget sju kommuner med i samverkan vilket gör oss till en av de största samverkansregionerna i landet. 

Nyhetsbrev

IUC Dalarnas nyhetsbrev kommer några få gånger per år. Här kan du prenumerera:

Här hittar du nyheter från fler IUC-bolag:

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län
Från IUC Stål & Verkstad