Indigo - digitalisering

Digitalisering ger möjligheter för tillväxt och utveckling

INDIGO är en satsning i Värmland, Dalarna och Örebro för att främja ökat användande av digital teknik hos små och medelstora företag.
 
ALLT BLIR DIGITALT
– Marknadsförings- och försäljningskanaler
– Kommunikationslösningar och kundsupport
– Produktutveckling och prototyper
– Produktionseffektivisering, automation och robotisering
– Administration och affärssystem
 

VAD FÅR NI I INDIGO?
Ni får hjälp att komma igång och genomföra Er digitaliseringsstrategi samt konkret arbeta med ett prioriterat digitaliseringscase för ert företag. INDIGO utgår från företagets behov och insatserna anpassas därefter. Ni väljer vad Ni vill utveckla, marknadsföring, ökat utnyttjande av befintliga system etc.
 
Erfarna konsulter hjälper till att definiera era behov och möjligheter samt lägger grunden för hur ni skapar en strategi kring Ert företags digitaliseringsresa. INDIGO kombinerar nätverksträffar, workshops med coachning.
 
VEM ÄR DU?

INDIGO vänder sig till små och medelstora industriföretag, i regionerna Värmland, Dalarna och Örebro, med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet.
Begränsat antal platser, 18 st. företag per region.
 
KOSTNAD
10 000 kr/medlemsföretag.
12 000 kr/icke medlemsföretag.
Samtliga priser exklusive moms.
Projektet är delvis finansierat av Tillväxtverket på uppdrag från Näringsdepartementet.
 
INFORMATION OCH ANMÄLAN
PeO SJÖBERGDelprojektledare INDIGO
0705-59 18 18 PeO SJÖBERG
Delprojektledare INDIGO
0705-59 18 18 peo.sjoberg@iucdalarna.se
Dalarna

På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om hur digitalisering kan förnya industrin: Digitaliseringslyftet

Kontaktpersoner

PeO SJÖBERG
Delprojektledare INDIGO
0705-59 18 18 peo.sjoberg@iucdalarna.se
Dalarna
 

JOHAN SKOGSTRÖM
Projektledare INDIGO
072-203 11 12 johan.skogstrom@iucstalverkstad.se
Värmland
 

NADER ASNAFI
Delprojektledare INDIGO
019-30 14 93 nader.asnafi@oru.se
Örebro

Ett samarbete mellan

Samarbetspartners

Finasiering från