Teknikcollege Dalarna

IUC Dalarna samarbetar med utbildningssamordnare för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitets-stämpel på utbildningar där kommuner, utbildnings-anordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Vår samverkan med Teknikcollege ger dig som företagare möjlighet att träffa framtida arbetskraft på ett tidigt stadium, samt påverka innehållet i utbildningar som är viktiga för er verksamhet. Du får ingångar till ett vidgat nätverk av företag och utbildningsanordnare i vår region.

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Dessa organisationer är de som driver konceptet tillsammans med certifierade regioner.

Teknikcollege Dalarna
I Dalarna samverkar regionens företag med tio certifierade skolor i åtta kommuner. Dalarna är en industristark region och genom att satsa på Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft.
 

Kontakt

Ingrid Saksvik
Processledare Teknikcollege
070 200 62 14
ingrid.saksvik@iucdalarna.se