Teknikcollege Dalarna

IUC Dalarna samarbetar med utbildningssamordnare för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Teknikcollege Dalarna
I Dalarna samverkar regionens öretag med tio certifierade skolor i åtta kommuner.
Dalarna är en industristark region och genom att satsa på Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft.

Läs mer på Teknikcollege sida

Kontakt

Ingrid Saksvik
Processledare Teknikcollege
070 200 62 14
ingrid.saksvik@iucdalarna.se