Nyheter

2017

VAD FÅR NI I INDIGO?

Ni får hjälp att komma igång och genomföra Er digitaliseringsstrategi samt konkret arbeta med ett prioriterat digitaliseringscase för ert företag. INDIGO utgår från företagets behov och insatserna anpassas därefter. Ni väljer vad Ni vill utveckla, marknadsföring, ökat utnyttjande av befintliga system etc.

Den stora mötesplatsen för byggsektorn och Dalarnas byggstudenter på Högskolan Dalarna.
Nu är det åter dags för byggsektorns årligt återkommande arbetsmarknadsdag, en mycket uppskattad dag som lett till många goda kontakter, anställningar, sommarjobb med mera.

Vem av oss vill inte jobba i det perfekta byggprojektet? Vad innebär det för beställaren, entreprenören, konsulten och andra parter? Kan en dalamodell föra oss mot ett mera effektivt byggande?

Byggdialogens temagrupp Effektivt Byggande bjuder in länets samlade byggkompetens till en heldags workshop. Vi kommer att försöka ta ytterligare steg mot en ”dalamodell” där branschens aktörer strävar efter att agera samlat.

Datum: 18/12 Tid: 9.00-16.00, på Scandic Lugnet i Falun 
Anmälan senast den 14/12

VIQMA System AB bjuder in till en informationsträff för att reda ut vad en certifiering innebär, hur processen ser ut och vad VIQMA kan bistå med. 

Träffarna äger rum: 
18/1 Borlänge, Dalarna Science Park kl. 13.00-15:00 
19/1 Avesta, Best Western Nya Star Hotel kl. 9:00-11:00 

Certifieringsorganet RISE – Research Institutes of Sweden (f.d. SP) kommer även att medverka och berätta om hur man genomför certifieringen.

Ytterligare en talare till programmet: Teemu Salmi IT-chef på Stora Enso.
Teemu Salmi framhåller speciellt två områden där koncernen fokuserar sin digitaliserings-energi; dels den övergripande frågan om hur koncernen driver sin digitala agenda inom fem strategiskt viktiga områden - bland dem automation, smarta pappersbruk och kundbemötande - dels det som kallas acceleratorprogrammet. Det senare är ett initiativ där Stora Enso samarbetar med utvalda startupbolag i syfte att öka innovationstakten inom bolaget. Teemu Salmi beskriver det som Stora Ensos testbädd för digitalisering. Mer info och anmälan här!

För femte året i rad arrangerar Avesta
kommun Avestasamtalen i Verket. Idén
är att skapa en arena där näringsliv,
fack, politik och chefer i offentlig sektor
kan mötas och utbyta tankar och idéer.
Samtalen ska bidra till den fortsatta
utvecklingen av svensk basindustri.Denna gång ligger fokus på digitalisering och dess inverkan och värde för basindustrins framtid. Kort sagt; Digitaliseringens betydelse för svensk basindustri. 

Svensk industri är beroende av spetskompetens, men en minst lika viktig del är medarbetarnas grundkompetens.
 
Vilka kompetenser är kritiska för att ditt företag skall utvecklas som ni vill?
Hittar ni den kompetens ni behöver för att ert företag skall kunna fortsätta utvecklas?
Är ni beroende av enskilda medarbetares kompetens och har ni i så fall en plan för hur ni gör om ni tappar denna kompetens p.g.a. sjukdom eller att de lämnar ert företag? Tjänsten är kostrnadsfri!

Branschen indikerar stor oro inför framtida behov av nya medarbetare. Vi träffas 22 november, kl 13.00-16.00 i Teknikdalen i Borlänge för att ta del av branschens erfarenheter.
Vi har bjudit in Marko Sandelin, Leksands gymnasieutbildning samt ansvariga för kompetensförsörjning på Region Dalarna.
Idag finns endast ETT utbildningsställe för gymnasieutbildning av snickare och det i Leksand. Räcker det? Finns kompetens att hitta på annat sätt? 
Detta är några av de frågor vi diskuterar under eftermiddagen, vi bjuder på fika.

Borlänge kommun och ByggDialog Dalarna bjuder in till ett frukostmöte 27 okt kl 7.30, där representanter från Borlänge kommun kommer att berätta om sin storsatsning i västra Borlänge. Här går kommunen på offensiven och planerar att maximera ett hållbart byggande. Bland annat kommer vi att få höra Jonas Fällström berätta om den nya träbyggnadsstrategi som just nu håller på att tas fram. Gabriel Barrioz presenterar CityLab och Gustaf Karlsson visar den fördjupade översiktsplanen. Läs mer och anmäl dig här!

Första spadtaget för Dalarnas Villa är taget. Ett spännande och viktigt projekt som inte bara kommer att väcka intresse lokalt i Dalarna utan även vara högintressant på nationell nivå. 
Följ bygget på Dalarnas Villa på Facebook eller på ByggDialogens webbsida.

Peo Sjöberg från IUC Dalarna deltog som processledare i första omgången av Kickstart Digitalisering i Mora, en lyckad omgång där företagen på orten delade med sig av erfarenheter och svårigheter i och med digitaliseringen. Vi ställde några frågor till PeO om varför han tycker att en Kickstart är viktigt för företagen. 

DIGITALISERING GER MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING
INDIGO är en satsning som nu görs i Värmland, Dalarna och Örebro för att främja ökat användande av digital teknik hos små och medelstora företag.
Klicka här för att läsa mer!

Den 19 oktober bjuder vi in till höstens kanske viktigaste eftermiddagsseminarium i Mora Parken. Där kan du höra Thomas Mattson, chefredaktör på Expressen, Fredrik Hoel från Acando och många fler berätta om möjligheterna i en allt mer digitaliserad affärsvärld.
Instagram, Facebook, bloggar, vloggar, Youtube och influencers är en del av vår vardag. Vårt sätt att driva företag måste ständigt förändras i takt med att teknologin går framåt. Och för att driva ett bolag gäller det att hänga med i svängarna. Hur kan ditt företag använda digitaliseringen till sin fördel?
Välkommen till en dag full av kunskap om digital utveckling med flera spännande exempel på hur andra gjort.
Program

Genom KickStart Digitalisering får industriföretag chansen till snabbt stöd i sin digitala transformation. Pilot startar i Mora-Orsa-Älvdalen 24 april.
Mer info här, klicka här

Med målsättningen att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri fortsätter nu Robotdalen sin satsning med Automationsutmaningen. Satsningen går ut på att hjälpa företag att sänka robottröskeln, det vill säga underlätta för dem att robotautomatisera hela eller delar av sin produktion, och på så sätt göra dem mer konkurrenskraftiga. Den nationella satsningen tar sin start som ett pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna.
Nu fortsätter den nationella satsningen, som går under namnet Automationsutmaningen och finansieras av Tillväxtverket, som ett pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna. Deltagande organisationer i satsningen är, förutom Robotdalen, IUC Dalarna, Swerea/IVF, Högskolan i Gävle och Högskolan Väst.
Mer info, klicka här
Kontakt:
Kjell Grundström, IUC Dalarna, 070-575 64 89
PeO Sjöberg, IUC Dalarna, 070-559 1818

IUC Dalarna startar nu upp ett nytt projekt, Smart Integration. 
Vi ska matcha Dalarnas industriföretags rekryteringsbehov med den resurs som utgörs av de nyanlända. 
IUC Dalarna hälsar Farhad Nekouei välkommen som projektledare för Smart Integration!

Nu har IUC Dalarna AB inlett en ny spännande fas.
Vi har börjat verka i Gästrikland utifrån ett pilotprojekt tillsammans med Hofors, Ockelbo, Gävle och Sandvikens näringslivsenheter.
Vi på IUC hoppas att detta är bara början på ett långt, nära och hållbart samarbete.

Nyhetsbrev

IUC Dalarnas nyhetsbrev kommer några få gånger per år. Här kan du prenumerera:

Här hittar du nyheter från fler IUC-bolag:

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län
Från IUC Stål & Verkstad