Villazero certifierad och prisad!

Över 100 personer kom för att ta del av erfarenheter från projektet Villazero. Villazero blir det första NollCo2-certifierade småhuset i Sverige. En tuff utmaning eftersom kraven är hårdare än i någon annan miljöcertifiering.
Att vara informerad och påläst om vad som gäller är en bra start, innan man börjar med bygget. 
Villazero har rönt stor uppmärksamhet inte bara i Sverige.

Mycket av uppmärksamheten beror på att ett av bygglagen har bestått av bara kvinnor. En forskare har följt projeketet för att se hur arbetet och miljön i arbetslaget har påverkats av att vara "bara" kvinnor. Mycket possitivt men också utmanande då det varit många nya material att handskas med.

Flera företag har samverkat i projektet för att utvecklas och lära sig mer om hållbarhetsarbete. Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna är de företag som ingått i projektet. 
 

Moderator Isabella McAllister; Elina Brodén, miljönämndens ordförande, Gabriella Hagman, VD Mondo Arkitekter; Kristina Hansen, VD Structor Byggteknik Dalarna; Gunnar Jönsson, VD Fiskarhedenvillan. Moderator Isabella McAllister; Elina Brodén, miljönämndens ordförande, Gabriella Hagman, VD Mondo Arkitekter; Kristina Hansen, VD Structor Byggteknik Dalarna; Gunnar Jönsson, VD Fiskarhedenvillan.

Under dagen kom kom även Borlänge kommun och delade ut Borlänge kommuns miljöpris 2022 till Villazero. 

Miljöpriset 2022 – motivering
Borlänge kommuns miljöpris år 2022 tilldelas projektet Villazero, Sveriges första koldioxidneutrala småhus. Villazero är ett utvecklingsprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver. Syftet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge. Huset står nu färdigt, det är byggt med trägrund och trästomme, har solceller, är storleksmässigt anpassat för att inte ge för högt klimatavtryck, med mera.
Detta samarbete visar på en stark vilja hos de drivande företagen att åstadkomma förändring. Det har varit ett lärprojekt för dem och ett syfte har också varit att sprida kunskapen till andra i byggbranschen. Villazero har uppmärksammats i olika sammanhang både lokalt, nationellt och globalt, vilket gör att resultatet får stor spridning.

Läs mer på Borlänge Kommuns webb här>>


Läs mer om Villazero på Bygg Dialog Dalarnas webb här>> 
Mer information finns även på Fiskarhedenvillan här>>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter