Nyheter

2017 > 10

Branschen indikerar stor oro inför framtida behov av nya medarbetare. Vi träffas 22 november, kl 13.00-16.00 i Teknikdalen i Borlänge för att ta del av branschens erfarenheter.
Vi har bjudit in Marko Sandelin, Leksands gymnasieutbildning samt ansvariga för kompetensförsörjning på Region Dalarna.
Idag finns endast ETT utbildningsställe för gymnasieutbildning av snickare och det i Leksand. Räcker det? Finns kompetens att hitta på annat sätt? 
Detta är några av de frågor vi diskuterar under eftermiddagen, vi bjuder på fika.

Borlänge kommun och ByggDialog Dalarna bjuder in till ett frukostmöte 27 okt kl 7.30, där representanter från Borlänge kommun kommer att berätta om sin storsatsning i västra Borlänge. Här går kommunen på offensiven och planerar att maximera ett hållbart byggande. Bland annat kommer vi att få höra Jonas Fällström berätta om den nya träbyggnadsstrategi som just nu håller på att tas fram. Gabriel Barrioz presenterar CityLab och Gustaf Karlsson visar den fördjupade översiktsplanen. Läs mer och anmäl dig här!

Första spadtaget för Dalarnas Villa är taget. Ett spännande och viktigt projekt som inte bara kommer att väcka intresse lokalt i Dalarna utan även vara högintressant på nationell nivå. 
Följ bygget på Dalarnas Villa på Facebook eller på ByggDialogens webbsida.

Nyhetsbrev

IUC Dalarnas nyhetsbrev kommer några få gånger per år. Här kan du prenumerera:

Här hittar du nyheter från fler IUC-bolag:

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län
Från IUC Stål & Verkstad