Om IUC Dalarna

IUC Dalarna är ett aktiebolag med de regionala företagen som majoritetsägare. Vi arbetar med att identifiera utvecklingsbehov, paketera dessa behov i projekt och stödja genomförandet ute hos företagen.

IUC Dalarna har spetskunnande och spetskompetens inom trä- och verkstadsindustri. Vårt fokus är ställt på industriell och regional tillväxt genom konkret utvecklingsarbete ute hos företagen.

IUC Dalarna har ett väl utbyggt nätverk och kan vara länken mellan företagen, och de resurser som krävs för
att hjälpa företagen utvecklas.

Vår verksamhet anpassas efter företagens efterfrågan
– det innebär att vi alltid kan erbjuda rätt kompetens.

Vi är en del av det nationella IUC-nätverket.

IUC i hela landet
GRÖN MARKERING – Ort med huvudverksamhet – IUC-bolag
ORANGE MARKERING –  Ort med samarbetspartner – avtalspart
BLÅ MARKERING – IUC Sveriges huvudkontor (Skövde)