Nyheter

2017 > 11

För femte året i rad arrangerar Avesta
kommun Avestasamtalen i Verket. Idén
är att skapa en arena där näringsliv,
fack, politik och chefer i offentlig sektor
kan mötas och utbyta tankar och idéer.
Samtalen ska bidra till den fortsatta
utvecklingen av svensk basindustri.Denna gång ligger fokus på digitalisering och dess inverkan och värde för basindustrins framtid. Kort sagt; Digitaliseringens betydelse för svensk basindustri. 

Svensk industri är beroende av spetskompetens, men en minst lika viktig del är medarbetarnas grundkompetens.
 
Vilka kompetenser är kritiska för att ditt företag skall utvecklas som ni vill?
Hittar ni den kompetens ni behöver för att ert företag skall kunna fortsätta utvecklas?
Är ni beroende av enskilda medarbetares kompetens och har ni i så fall en plan för hur ni gör om ni tappar denna kompetens p.g.a. sjukdom eller att de lämnar ert företag? Tjänsten är kostrnadsfri!

Nyhetsbrev

IUC Dalarnas nyhetsbrev kommer några få gånger per år. Här kan du prenumerera:

Här hittar du nyheter från fler IUC-bolag:

Från IUC Sverige
Från IUC Syd
Från IUC Väst
Från IUC Kalmar Län
Från IUC Stål & Verkstad