Nyheter

2017 > 09

Peo Sjöberg från IUC Dalarna deltog som processledare i första omgången av Kickstart Digitalisering i Mora, en lyckad omgång där företagen på orten delade med sig av erfarenheter och svårigheter i och med digitaliseringen. Vi ställde några frågor till PeO om varför han tycker att en Kickstart är viktigt för företagen. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från IUC Sverige