Next Green har utvecklat en ny modell för sin produktutveckling

Next Green i Mora utvecklar produkter för installation av laddboxar till elfordon. Eftersom produkten är kärnan i verksamheten blir processen för produktutveckling viktig. Trots det saknade Next Green en ordentlig modell för produktutveckling. 

På bilden syns Magnus Lindh, VD och Mica Hohenthal, affärsutvecklare.

Next Green i Mora utvecklar produkter för installation av laddboxar till elfordon. Produkterna utvecklas i nära samarbete med kunderna, som främst utgörs av elektriker och installatörer. Företaget har ett brett nätverk av kompetens i närheten vilket möjliggör att tillverkning, ytbehandling med mera kan lejas ut till underleverantörer i Dalarna och Sverige. Försäljningen går uteslutande via grossister. Next Green är ett relativt nystartat företag som på kort tid blivit marknadsledande och därmed fått lite växtvärk. 
 

Ny modell för produktutveckling

Att produkten är kärnan i verksamheten gör att processen för produktutveckling blir viktig. Trots det saknade Next Green en ordentlig modell för produktutveckling. 

-          Vi fick kontakt med IUC Dalarna, där Patrick Kengers erfarenhet inom produktutveckling har varit ett stöd genom processen. Vår produktutvecklare har med hjälp av Patrick tagit fram en modell som vi kallar ”The Next Green Way”, säger Mica Hohenthal, ansvarig för affärsutveckling på Next Green. 
 

Större kontroll över produktutvecklingen

Modellen utgörs av en manual med struktur för att få dokumentationen på plats löpande. Den innefattar även rutiner för testning av produkterna för att säkerställa att de uppfyller rådande lagkrav. Processen för produktutveckling har förtydligats så att rätt produkt kan levereras så snabbt som möjligt.
Samtliga medarbetare har involverats i arbetet och Next Green har nu större kontroll över sin produktutveckling. 


Vi ser stora fördelar med detta och det har varit mycket värdefullt att få detta stöd av IUC, säger VD Magnus Lindh. 
 

Grönt ljus för den europeiska marknaden

Förutsättningarna för infrastruktur skiljer sig lite i olika länder. Nyligen har det tillkommit standarder som innebär att en produkt från Sverige ska kunna användas överallt. Next Green har lyckats bra med export till Finland och tittar nu även på möjligheter för export till Europa. 
-          Eftersom endast 5% av infrastrukturen för elbilsfordon är utbyggt i Europa finns där en stor marknad, säger Mica. Vi har även som målsättning att kunna klimatdeklarera våra produkter. Med hjälp av ”The Next Green Way” har vi kommit en bra bit på vägen.  

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter