Hur mår er säkerhetskultur?

Prevents nya enkät om säkerhetskultur för industrin ger alla chansen att komma till tals - så att ni kan bygga en starkare säkerhetskultur på ert företag. Enkäten är anonym och kostnadsfri.
 

Enkät om säkerhetskultur för industrin

God säkerhetskultur är att ha gemensamma värderingar, attityder och kunskap för att skapa en säker arbetsplats. Använd enkäten för att undersöka och förbättra er säkerhetskultur. Enkäten är anonym och kostnadsfri.

Genom att låta medarbetarna besvara frågorna i enkäten kan ni få en bild av nuläget inom dessa områden:

  • Förutsättningar för att arbeta säkert 
  • Säkert medarbetarskap
  • Säkert ledarskap
  • Ledningens engagemang
 

När alla svarat på enkäten kan ni diskutera, analysera och ta fram förslag på åtgärder för att förbättra er säkerhetskultur.
 

Om Prevent

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter