MIT Automation vässar effektiviteten

I dagsläget råder ett högt tryck inom automationsbranschen.

Vi har besökt MIT Automation AB i Orsa som är verksamma inom industriell automation för att höra hur de hanterar den ökande efterfrågan. 

 

MIT Automation tillverkar kompletta specialmaskiner och robotceller utifrån kundens behov. Det höga trycket inom branschen har lett till många förfrågningar på kort tid vilket gjort det svårare att hinna möta förfrågningarna effektivt. 

Peter Söderqvist, VD MIT Automation Peter Söderqvist, VD MIT Automation


- Det ökade intresset har skapat ett behov av att förbättra våra interna processer. Vi vill kunna leverera mer effektivt till våra kunder, säger Peter Söderqvist, VD på MIT Automation. 
 

Metod för ett mer strukturerat förbättringsarbete

Arbetsgruppen bestämde sig för att ta fram en metod för ett mer strukturerat förbättringsarbete. Genom intervjuer med personal och kunder identifierades några utvecklingsområden. Därefter har de bland annat infört en struktur för veckovisa styrmöten, förbättringstavla och ett förbättrat offertformulär. 

- IUC har stöttat oss i utvecklingen av metodik för förbättringsarbetet. Nu har vi en strukturerad metod för förbättringsarbete på plats. Det gör oss mer rustade att möta den ökande efterfrågan, säger Peter Söderqvist.   

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter