Stöd till utveckling av er produktion

Vill ni utveckla er kompetens inom produktion?

Nu finns ekonomiskt stöd att söka i form av en check för produktionskompetens för att få hjälp med att utveckla ert arbete.

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation och produktionskompetens. Erbjudandet syftar till att stärka företags långsiktiga konkurrenskraft genom ökad automation och kompetens att ständigt förbättra produktionen.
 

En bra möjlighet till stärkt konkurrenskraft

Det här är en riktigt bra möjlighet för att små och medelstora industriföretag ska kunna fortsätta utvecklas och öka sin konkurrenskraft. Dessutom kan företag som vill delta i Produktionslyftets utvecklingsprogram använda checkarna för finansiering, vilket är en fantastisk möjlighet där vi gärna ger råd och stöttning i ansökningsprocessen, säger Peo Sjöberg, IUC Dalarna.

Komma i gång med automations- och robotlösningar

Var i din produktionen kan robotar skapa störst lönsamhet? Med den här automationschecken kan du genomföra en noggrann analys av din nuvarande produktionsprocess för att identifiera förbättringsområden och effektivisera arbetet. 

Stärkt produktionskompetens i ditt företag

Detta stöd syftar till att stärka din konkurrenskraft genom att hjälpa dig att förbättra din personalutbildning, effektivisera din produktion och stärka din position på marknaden.

Du kan använda checken för att möjliggöra vidareutbildning för dig och dina medarbetare på högskolenivå. Checken kan även användas för konsultstöd för kompetensutveckling i det vardagliga arbetet, som genomförs på plats i det egna företaget.

Vi hjälper gärna till

Ansökan görs via Tillväxtverkets hemsida. Vi hjälper dig gärna med råd och stöd i ansökningsprocessen. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter