IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet  

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet.
  
Omställningslyftet var ett pilotprojekt med en effektiv arbetstid på nio månader som syftade till att accelerera den gröna omställningen inom svensk industri. Vår målgrupp i projektet var tillverkande små och medelstora företag.  

Verktygslåda och coachning för omställning

Genom projektet kunde vi erbjuda en stor och varierad verktygslåda till företagen, från inspirerande och kunskapshöjande aktiviteter till coachning och genomförandeplaner. 
 
IUC-nätverket levererade över förväntningarna i 7 av 9 resultatindikatorer för projektet. 

I vår bok från Omställningslyftet kan du läsa om företagens egna röster från vårt arbete tillsammans med dem. Men också få en mer detaljerad bild om våra metoder och arbetssätt som gör att vi både kan utmana företagen och stötta dem i deras förändringar och förnyelser.  

I boken finns det också intervjuer med externa röster och aktörer som har varit helt avgörande för vår förmåga att leverera i projektet. Exempelvis Björn Langbeck, industriell expert på Tillväxtverket och Malin Johansson, nationell projektledare för Omställningslyftet.  
 

Läs mer om våra resultat i vår bok om Omställningslyftet

Läs mer om projektet i sin helhet: Omställningslyftet

Omställningslyftet finaniserades med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter