Kan avfallet från ditt företag användas smartare och generera mer värde?


Tillsammans med Dalarna Science Park matchar vi restprodukter med behov hos andra företag samt innovativa start-ups som kan leda till nya affärer och eventuellt nya företag.

Vi kartlägger sidoströmmar från fiber/trä/biomassa, aska, metall, restvärme med mera. Syftet är att cirkulera avfallet från vår tillverkande industri på ett bättre sätt. På Dalarna Science Park kan du läsa mer om projektet Industriacceleratorn.
 

Inventera dina restströmmar

Ta reda på om dina restströmmar kan tas tillvara genom att svara på några frågor! Enkäten går snabbt att fylla i.
 

Observera att inventeringen inte automatiskt leder till nya affärer. Om vi finner någon matchning till dina restströmmar kommer vi att höra av oss.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter