Grundutbildning i hållbarhetsarbete för industrin

Den 23 november deltog inte mindre än femton Dala-företag samt representanter för Högskolan Dalarnas magisterprogram ”Energieffekt byggande” på en grundutbildning i IUC Dalarnas modell för Hållbarhetsarbete för Industrin; HAI. 

- "En överflygning över hållbarhetsarbetet"

- "Bra blandning mellan fakta/föreläsning och övningar/diskussioner"


Två av deltagarnas reflektioner efter dagen.
 

Deltagande företag med spridning i såväl
verksamhet som hållbarhetsarbete:


BraHus
FaluPlast
Dala Cement
Leksandsdörren
DalaHus
Massivträ Press i Dalarna AB
BergkvistSiljan
Scandinavian Weldtech AB
Moramast AB
Nils Skoglund Måleri AB
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB
MoraKniv
Sepson
Creturner
Hulån Snickeri

Flera olika fördjupningsspår

Grundutbildningen kan byggas på med flera olika fördjupningsspår, utifrån de enskilda företagens ambitioner och förutsättningar.
 
Hållbarhetsarbete för Industrin - HAI – är en tydlig och konkret modell som IUC Dalarna tagit fram tillsammans med IUC/Stål & verkstad. Syftet är att hjälpa små och mellanstora företag att komma igång eller vidare i sitt hållbarhetsarbete, för att skapa affärsnytta och konkurrenskraft när kraven på en hållbar utveckling ökar från kunder och omvärld. 
 

En blänkare från grundutbildningen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter