Det är i Dalarna det händer!

"Svenska innovationer som skapar internationellt intresse – och vikten av framgångsrik företagsamhet." 

Den 25:e oktober samlades IUC Dalarna, politiker, företag med flera i Riksdagen, där Rodin Genoff presenterade boksläppet av ”Constructing Swedish Sovereignty”, som tryckts med hjälp av Sparbankstiftelsen Dalarna.

Boken är ett resultat av ett flerårigt samverkansprojekt där Region Dalarna varit projektägare, och visar på flera mervärden som skapas av samverkan.

Kartläggning av företag för samverkansvinster

"Constructing Swedish Sovereignty" som beskriver metod och resultat finns att beställa från ByggDialog Dalarna. "Constructing Swedish Sovereignty" som beskriver metod och resultat finns att beställa från ByggDialog Dalarna.

Boken beskriver resultatet av den genomförda kartläggningen av Dalarnas företag och dess närområdens bioekonomiska ekosystem. Forskning konstaterar att det är affärsnätverk som driver innovation genom överföring och spridning av ny teknik och kunskap i ekonomin. Företagsnätverkens komplexitet och sammanlänkning är starka indikatorer på innovation.

Tillsammans med ByggDialog Dalarna, Dalarna Science Park och övriga projektpartners har vi här nöjet att se värdet av samarbete, tillit och möjlighet till finansiering av tidiga och innovativa idéer.

Modiga ledare i Dalarna

Birgitta Sacrédeus Birgitta Sacrédeus

- Resultatet är häpnadsväckande, säger Birgitta Sacrédeus, kristdemokrat och Dalarnas förtroendevalda i riksdagen med ansvar för lokal regional finansiering, som tagit initiativ till träffen.

- Det hände i Dalarna för att våra lokala ledare hade modet att utveckla världens bästa praxis för bioekonomiprojekt som syftar till att uppmuntra företag att avsiktligt samarbeta för att vinna nya kontrakt, menar Birgitta.

Lyckade resultat

Villa Zero, bild från ByggDialog Dalarna. Villa Zero, bild från ByggDialog Dalarna.

Ett lyckat exempel på denna samverkan och innovation som fått stor genomslagskraft, inte bara i Sverige, är byggandet av Villa Zero - Sveriges första certifierade koldioxidneutrala småhus.
Huset designades och byggdes tack vare ett unikt samarbete mellan Fiskarhedenvillan, Mondo Architects och Structor Byggteknik.

Villa Zero hade aldrig hänt utan stödet från det här projektet och dess unika sätt att arbeta på, säger Gunnar Jonsson, VD för Fiskarhedenvillan.
För ett litet land som Sverige är det bara genom att samarbeta på ett sådant här sätt som vi kan behålla vårt välstånd och skydda jobben för våra anställda och samhället i framtiden, säger han.

Att sedan Villa Zero byggdes av ett kvinnligt bygglag var även det imponerande i denna mansdominerade bransch, vilket har gett ytterligare publicitet samt ett antal priser åt projektet.

Solskenshistoria

Samverkan och tillit är viktiga parametrar för att lyckas. Inte bara mellan företag utan också mellan regioner och länsgränser.
Vi är lite hemmablinda i Sverige så det känns bra att få ett så lyckat exempel; en riktig solskenshistoria om innovationer och samverkan, sammanfattade Agneta Johansson från Tillväxtverket.

De politiker som närvarade på seminariet var imponerade och kände sig stolta över att representera Dalarna i riksdagen. Att få så bra resultat som alla kan förstå sig på, är guld värt.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter