Konkreta verktyg och tips för hållbarhetsarbetet

"Inspiration, flera bra verktyg samt konkreta tips på hur man kan visualisera för samsyn för att nå hållbarhetsmålen." 

Det var några av deltagarnas behållning efter gårdagens seminarium i miljövärdeflödesanalys tillsammans med Produktionslyftet och RISE.

Under seminariet gick kursledare Martin Kurdve och Birgitta Öjmertz från RISE igenom grundläggande hållbar utveckling och industrins förändring, samt resursslöserier, livscykelanalys med flera miljöförbättringsmetoder. Deltagarna fick ta del av deras samlade erfarenhet inom bland annat hållbara produktionsystem, cirkulär ekonomi och resilienta leverantörskedjor. Därefter presenterade de en metod för miljövärdeflödesanalys; ett lean-verktyg som anpassats för att även värdera, kvantifiera och visualisera olika miljöaspekter I en process.
 

Miljökartan synliggör gröna slöserier

Bellgran, M., Höckerdal, K., Kurdve, M., & Wiktorsson, M. (2012). Green Performance Map: Handbok.
Bellgran, M., Höckerdal, K., Kurdve, M., & Wiktorsson, M. (2012). Green Performance Map: Handbok.

Miljökartan ovan, green performance map, är ett konkret och lättanvänt verktyg som kan nyttjas både i miljövärdeflödesanalyser och i grönt förbättringsarbete. Den kan med fördel utgöra grunden i förbättringsarbete kring in- och utgående flöden i verksamheten. 

Kaffebryggaren - ett förenklat exempel

Modellen med kaffebryggaren ovan är ett förenklat exempel på hur miljökartan kan användas. Flera av deltagarna blev motiverade att presentera dessa verktyg i sin verksamhet.
 

Är du vidare intresserad av förbättringsmetodik?

Kika på Produktionslyftets korta introduktionsfilm till grönt förbättringsarbete.

Ladda ner handbok för att integrera miljöaspekter i ditt förbättringsarbete
Grön Kaizen är ett stöd för att jobba med miljöförbättringar på den egna arbetsplatsen. Metoden är framtagen för industrin men kan även användas i andra sammanhang. Denna handbok hjälper dig att komma igång med Grön Kaizen och integrera miljöaspekter i ditt kontinuerliga förbättringsarbete. Författare är Monica Bellgran (KTH) och Martin Kurdve (RISE).

Här kan du ladda ner handboken.
 

Stöd för att ta nästa steg

Några deltagare önskade ytterligare möjlighet till vidareutbildning eller annat stöd i hållbarhetsarbetet. Har ni liknande behov - kontakta gärna oss så hjälper vi er att hitta rätt i ert nästa steg! 

Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

Produktionslyftet.se finns även möjligheter till vidare stöd. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter