Färsk undersökning om hållbarhet skapar affärsmöjligheter för lyhörda Dalaföretag

I framtiden kommer hållbarhet att vara en hygienfaktor. Storföretagen skärper sina krav i snabb takt och om man vill framtidssäkra sin verksamhet i en internationell leveranskedja är det viktigt att ligga steget före och följa sina kunder. Nu presenterar Exportarena Dalarna en färsk undersökning där tolv stora internationella företag berättar om hållbarhetskrav och rekommendationer som de tycker att små-och medelstora företag som är underleverantörer ska titta extra noga på. Storföretagen är representerande inom industrier såsom fordon, stål, energi, mineral, virke och skog.

Resultatet av undersökningen
Viktiga hållbarhetskrav att ha koll på som underleverantör:

  • Att ditt företag har en miljöcertifiering eller minst en tydlig miljöpolicy.
  • Att ditt företag har en uppförandekod (code of conduct) som personalen måste förhålla sig till.
  • Att ditt företag bedriver ett säkerhetsarbete för anställda ur ett arbetsmiljöperspektiv och besökare ur ett besökarperspektiv.
  • Att ditt företag arbetar aktivt med social hållbarhet såsom mänskliga rättigheter och anständiga anställningsvillkor.
  • Att ditt företag tar ett cirkulärt ansvar, exempelvis genom energi-och resurseffektivisering. Detta kan till exempel handla om att man försöker eliminera energilösningar som bygger på fossila bränslen eller försöker minska sina växthusgaser.
  • Att ditt företag arbetar med digitalisering för säkrare uppföljning och spårbarhet.

 
Rekommendationer

  • Bevaka de senaste som sker på hållbarhetsområdet inom din marknad.
  • Följ dina kunder uppåt i värdekedjan! Hur tänker de kring hållbarhet om tre, fem och tio år? Våga fråga om deras leverantörs-och hållbarhetskrav ur ett långsiktigt perspektiv och anpassa egen verksamhet successivt innan det blir direkta krav från dina kunder. Titta inte bara på de kunder man redan har, utan även de kunder som man vill ha.
  • Storföretagen ställer allt högre krav på flexibilitet och snabb anpassning till ändrade förhållanden, som till exempel rörlighet i produktionsflöden. Se över hur just din följsamhet ser ut i relation till dina kunder.
  • Som underleverantör behöver man skapa starkare relationer till sina kärnkunder, så kallat ”partnering”. Partnering går ut på att båda parter investerar i varandra igenom ömsesidigt ansvarstagande. Med starkare bindningar och en större öppenhet mellan dig och din kund, vinner du säkerhet och förutsägbarheten ökar. Samtidigt skapas möjligheter för underleverantören att i olika situationer få bistånd från kunden.

Vill du bli bättre på hållbarhet?
Vill du veta mer om hur man ska tänka kring hållbarhetskraven för att framtidssäkra din verksamhet? Eller få stöttning i din export? Välkommen att kontakta Exportarena Dalarna eller IUC Dalarna.

Kontakta Exportarena Dalarna eller besök www.exportarenadalarna.se
Skicka ett mail till exportlots@exportarenadalarna.se så ringer vi upp dig inom två arbetsdagar med reservation för semesterveckor under sommaren.
 
Kontakta IUC Dalarna
Kjell Grundström
070-575 64 89
kjell.grundstrom@iucdalarna.se
 
Ladda ner som pdf här>>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter