Trendspaning - Kärnkraft, Metaverse och cybersäkerhet i fokus

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Med hjälp av KairosFuture plockar vi ut trender och ger dig tre exempel inom varje trend.

1. Det våras för kärnkraften och de små modulära reaktorerna
I skuggan av elkrisen och försöken att göra sig oberoende av rysk gas sker en attitydförändring gällande kärnkraftens framtid. Vad som bara för några år sedan låg sorterat under högen ”avveckla” på flera länders to-do-listor ser nu i stället ut att få en renässans. Så även i Sverige.

2. Industrin möter Metaverse
2021 bytte Facebook namn till Meta för att demonstrera sin framtidstro på Metaverse –en förlängning av internet där virtuella världar suddar ut gränserna mellan att vara offline och online.

3. Ökat fokus på säkerhet i cybermiljöerna
Digitaliseringen genomsyrar i stort sett alla områden i samhället och den digitala omställningen pågår för fullt. I och med det ökar sårbarheten för att utsättas för cyberattacker som också har blivit alltmer avancerade. Cybersäkerhet har seglat upp som en av de viktigaste frågorna att lösa för många myndigheter, företag och organisationer.

1. Det våras för kärnkraften och de små modulära reaktorerna

I skuggan av elkrisen och försöken att göra sig oberoende av rysk gas sker enattitydförändring gällande kärnkraftens framtid. Vad som bara för några år sedan lågsorterat under högen ”avveckla” på flera länders to-do-listor ser nu i stället ut att få enrenässans. Så även i Sverige.

Länder som Frankrike, Finland och Nederländerna planerar för byggandet av nykärnkraft. I den utvecklingen väntas små, avancerade, modulära reaktorer få enbetydande roll under 2020-talet.

Små modulära reaktorer, SMR, bygger på en ny typ av kärnteknik i form av småmodulära reaktorer som understiger 300MWe. Dessa är mindre i storlek, billigare attutveckla och bygga och enklare att underhålla och hålla uppdaterade vad gällersäkerhet.

Ny kärnkraft i Sverige och Finland?
Fortum undersöker möjligheterna med att bygga ny kärnkraft i Sverige och Finland med fokus på små modulära reaktorer. Läs artikeln här>>

Estland tar sikte på små modulärareaktorer
Det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia vill bygga en ny generation små modulära reaktorer i Estland. Lander har det högsta koldioxidutsläppet per producerad kWh i Europa. Läs artikeln här>>

Emmanuel Macron stöttar utvecklingen av SMR
2021 annonseradeFrankrikes president Emmanuel Macron att hans regering ska bistå det statskontrollerade energiföretaget Électricité de France, EdF, med att utveckla små modulära reaktorer till 2030. Läs artikeln här>>

2. Industrin möter Metaverse

2021 bytte Facebook namn till Meta för att demonstrera sin framtidstro på Metaverse –en förlängning av internet där virtuella världar suddar ut gränserna mellan att vara offline och online.

Metaverse är dock inte synonymt med Facebook men de vill gärna använda samma logik genom att bli ”gatekeepers” för innehåll producerat av användare i virtuella världar.

Hur dessa kan komma att se ut i framtiden återstår att se men tydligt är att aktörerna som är intresserade av utvecklingen är många, även bortom underhållnings- och retailindustrierna. 

Numera talas det till exempel också om industrial metaverse som belyser möjligheterna för olika sektorer inom exempelvis infrastruktur och transport. Dessa kan vara att ta fram innovationer i olika miljöer, laborera, spåra värdeflöden och göra värdekedjor mer transparenta med hjälp av NFTs (non-fungible tokens=unika digitala värden), ett unikt digitalt objekt som inte kan kopieras.

Sweco öppnar upp för medborgardialog i Metaverse
I ett samarbete med ”Aroundthe corner” testar Sweco ett metaversum för medborgardialog där medborgare,kommunrepresentanter ochprojektörer kan mötas virtuellt och där medborgare kan tycka till om sin stad. Lösningen möjliggörs via en BIM-modell med GIS-data. Läs artikeln här>>

Siemens och Nvidia i samarbete kring digitala tvillingar
Siemens och NVIDIA utökar sitt partnerskap för att göra tillverkningsindustrin mer immersiv (omslutande).Målsättningen är att möjliggöra ett snabbare beslutsfattande för företag och en accelerering i användningen av digitala tvillingar som kan optimera produktionen ochprocessförbättringar. Läs artikeln här>>

Boeing vill bygga sitt nästa flygplan i Metaverse
Med hjälp av digitala tvillingar, robotar och mixed reality vill Boeing bygga sitt nästa flygplan i Metaverse. Syftet att stärka ingenjörskonsten genom simuleringar i realtid och datadrivna industrisystem. Läs artikeln här>>

3. Ökat fokus på säkerhet i cybermiljöerna

Digitaliseringen genomsyrar i stort sett alla områden i samhället och den digitala omställningen pågår för fullt. I och med det ökar sårbarheten för att utsättas för cyberattacker som också har blivit allt mer avancerade. Cybersäkerhet har seglat upp som en av de viktigaste frågorna att lösa för många myndigheter, företag och organisationer.

Under de senaste åren har cyber attacker kostat nordiska företag hundratals miljoner dollar. Industrier är särskilt utsatta då kopplingarna mellan IT-och OT-system ofta är avgörande för styrning av funktioner inom en anläggning. 89% procent av alla företaginom el- och kraftnät, olja och gas, och tillverkningsindustrin har utsatts för cyber attacker under det senaste året.

Cyberattack mot europas största kopparproducent
I slutet på 2022 blev gruvföretaget Aurubis drabbad av en cyberattack.Företaget tvingades stänga ner och koppla ner sinasystem som en säkerhetsåtgärd. Idag är produktionen igång i normaltakt. Attacken och de ekonomiska skadorna utreds. Läs artikeln här>>

5000 vindkraftsverk utslagna i en cyberattack
Under 2022 har flera attacker skett mot kritisk infrastruktur,där flera energibolag och vindkraftverksbolag har drabbats. I början av året drabbades företaget Nordex vilket ledde till att fjärrstyrningen av 5000 vindkraftverk slogs ut. Läs artikeln här>>

Nya standarder ska stärka industrins motståndskraft mot cyberattacker
SSG tar fram förslag på två nya standarder för industriernas cybersäkerhet.Dessa ska dels höja medvetandegraden om cyberattacker och var sårbarheter kan finnas. Dels vara ett stöd vid upphandling av nya IT-system. Läs artikeln här>>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter