Möjligheter för dig som vill se över dina energikostnade

En möjlighet är att Region Dalarna kan nu erbjuda ett ekonomiskt stöd i form av en energikartläggningscheck till små och medelstora företag, som vill genomföra en energikartläggning.  Detta för att upptäcka vilka förbättringsmöjligheter som finns för att minska energianvändningen.

Möjlighet finns också till ansökan om Almis gröna lån, när du vill energieffektivisera. 

Vem kan söka energikartläggningscheck?
Du som har ett tillverkande företag med max 249 anställda, omsätter max €50miljoner och inte ägs av någon som överstiger detta till mer än 25%, samt ej har en vinstutdelning. Ni kan söka en energikartläggningscheck.

Hur stort är stödet för energikartläggningen?
Kostnaden för energikartläggningen ska vara på mellan 20 000 - 100 000 kronor. Stödet uppgår till 50 % av konsultkostnaden, max 50 000 kronor.
Vad kan du söka stöd för?
Enbart externa konsultinsatser för ett genomföra en energikartläggning.

Läs mer på Region Dlarnas webb om energikartläggningscheck här>>

Grönt lån från Almi
Almis gröna lån ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål.

Står ditt företag inför en grön satsning?

Vi ser att många företagare funderar på hur de kan arbeta mot en mer hållbar framtid. Många investeringar går mot gröna satsningar, och ibland kan extern finansiering behövas. Har ni ett sådant behov finns Almi:s Gröna lån>>

Tack vara en garanti från Europeiska investeringsfonden kan Almi erbjuda Grönt lån till förmånligare villkor än övriga lån. Det innebär bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta. Läs mer>>

Har du funderingar eller behöver stöd, kontakta oss gärna!
Här hittar du kontaktuppgifter till oss på IUC Dalarna>>

Ladda ner erbjudandet här>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter