Grönt förbättringsarbete 

Klimatkrisen är här och nu och för industrin framstår hållbarhetsfrågan som alltmer avgörande för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Vid det webbsända seminariet den 18 november, 8.30-9.30, får du veta hur du kan använda metoder från Lean och agila arbetssätt för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på både ökad effektivitet och hållbarhet. Seminariet leds av Johanna Strömgren, föreståndare för KTH Leancentrum och coach inom Produktionslyftet.

Läs mer och anmäl dig här>>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter