Klimatklivet – en möjlighet för dig som industriföretagare att energieffektivisera din verksamhet.

En ny ansökningsperiod har öppnat!
Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Utöver positiva effekter på klimatet kan investeringen dessutom stärka konkurrenskraften i ditt företag. 

Klimatklivet vill stödja utfasning av fossila bränslen och energieffektivisering i mindre industrier
Industrin står för en dryg tredjedel av Sveriges utsläpp. Det är avgörande att kraftigt minska dessa utsläpp om vi ska nå målet om nettonollutsläpp senast till 2045. Mindre industrier i flera branscher har stor potential att bidra till att målet uppfylls genom att fasa ut fossila bränslen och effektivisera energianvändningen. Klimatklivet prioriterar därför den typen av åtgärder under året.

Vad kan jag söka stöd för?
Stöd kan beviljas för åtgärder inom transport, laddinfrastruktur, energi och industri, jordbruk, fastigheter och återvinning eller ett helt annat område.

Investeringar i förnybara bränslen, ny processteknik, ny värmepanna eller ett nytt ventilationssystem är exempel på bra åtgärder som Klimatklivet kan stötta, enligt Audrée Paquette, handläggare på Klimatklivet, i ett pressmeddelande.

Exempel på åtgärder att söka stöd för:

  • Installera snabbladdare för elfordon
  • fasa ut fossil energi genom energikonvertering
  • anlägga biogasanläggningar för fordonsbränsle
  • tillvarata spillvärme eller deponigas
  • minska utsläppen av metan eller lustgas

Mer information och ansökan
Samlad information om Klimatklivet finns hos Naturvårdsverket.

Ansökan görs via Länsstyrelsen Dalarna. Där finns även kontaktuppgifter till handläggare för rådgivning. 

OBS! Ansökan är endast öppen 23 augusti–8 september 2022!
 

Fakta om klimatklivet
Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Naturvårdsverket har i uppdrag att administrera stödet och för 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,8 miljarder kronor. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter