Next Green - med lokal tillverkning för en fossilfri framtid

Paul Eriksson och Sebastian Hohenthal, Next Green. Paul Eriksson och Sebastian Hohenthal, Next Green.

Moraföretaget Next Green utvecklar, designar och tillverkar montage och installationstillbehör för laddlösningar till elbilar.
Den tekniska omställningen för en övergång till fossilfri fordonsflotta var drivkraften. Med kunskaper gällande utveckling och försäljning bestämdes att lägga tillverkning och montering hos lokala svenska underleverantörer. Detta för att kunna expandera med eller snabbare än marknaden. 
Försäljningen sker via grossister och har tagit snabb fart. Omsättningen har dubblerats de senaste fyra åren. Exportsatsning har inletts med först Finland och med Norge på tur. Målsättning är att nå fler marknader både i och utanför Europa.
Region Dalarna och IUC Dalarna har bidragit med visst utvecklingskapital och stöd.  

För att kunna expandera krävs bra bank- och finanseringskontakter. Tillsammans med lokala Leksands Sparbank och Almi har Next Green lyckats bra med detta utan att ta in externt riskkapital och därigenom externa ägare.

Tips från Next Green till företagare med liknande utmaningar:

  • Försök hitta en nisch, där Ni inte har så stor konkurrens.
  • Det är viktigt att det finns marginal vid produktförsäljningen, man måste hela tiden tjäna pengar på produkterna man säljer.
  • Omge Dig med bra folk, ta hjälp, diskutera och fundera, men det är ändå Du som har ansvaret.
  • Vid export är det viktigt att ha bra marknader/kunder för att försöka minimera kreditförluster. Om en affär inte känns bra så är den troligen inte det.

Vill du veta mer om stöd för utveckling av ditt företag, kontakta:
Kjell Grundström, kjell.grundstrom@iucdalarna.se

Fler att kontakta hittar du här>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter