Nordens ledande konferens för träbyggnads-branschen, 28-30 sept i Helsingfors

Det finns nu möjligheter för företag från den industriella träbyggnadsbranschen att ingå i en affärsdelegation som ska medverka vid Forum Wood Building Nordic den 28-30 september 2022 i Helsingfors. 

Intresserad?
För mer information, kontakta:
Helene Axelsson: 070-5644269 helene.axelsson@iucdalarna.se eller Thomas Bajer: 070-2019221 thomas.bajer@iucdalarna.se
 

Samverkan och exportmöjligheter till nya marknader

Vi vänder oss till företag som har en exportmognad och förutsättningar för att hitta nya marknader. Detta kommer valideras av en lämplig aktör för att möjliggöra ett deltagande.  

Konferensen rymmer internationella aktörer från näringsliv, akademi samt offentlig sektor och det kommer vara spelare från hela världen på plats, för att diskutera träbyggnation.

Affärsdelegationen kommer att erbjudas:

  • skräddarsytt program
  • deltagande vid konferens
  • specifika affärsmöten
  • utställningsplats på mässan beroende på företagets önskemål

Huvudfokus för delegationens deltagande är att nätverka och knyta nya kontakter vilket i sin tur kan lägga grunden för nya samarbeten och etablering på nya marknader. Förhoppningen är att skapa nya exportmöjligheter till relevanta globala marknader, men också att skapa samverkans- och affärsmöjligheter inom den svenska delegationen.

Finansiering

De deltagande företagens kostnader täcks av Tillväxtverket, Region Värmland samt Paper Province till ca 80%, men man kommer inte kunna delta kostnadsfritt då deltagandet ska ses som en investering. Deltagaravgiften ligger på 15 000 SEK per person.

En möjlighet att synas och knyta kontakter

Sammanfattningsvis erbjuds företag i delegationen en möjlighet att synas i ett sammanhang med internationella företag samt organisationer, med fokus på de nordiska länderna, och genom det positionera sig själva i olika globala värdekedjor. Deltagande innebär även en chans att ta del av de senaste nyheterna kring produkter och lösningar inom branschen. Den aktör som ska utforma programmet för delegationen kommer att ha ett brett kontaktnät världen över vilket innebär tillgång till globala kontaktytor, något som enskilda företag sällan får tillgång till.

Vid konferensen kommer delegationen ha gott stöd i ryggen av de arrangerande organisationerna Region Värmland, Paper Province och IUC Dalarna.
Möjligheterna att delta finns tack vare det EU-finansierade projektet IndBygg.

Mer information

Om ni har frågor kopplat till denna satsning är ni välkomna att kontakta Elin Appel, projektledare vid Paper Province, eller Helene Axelsson, projektledare vid IUC Dalarna samt ByggDialog Dalarna, se kontaktuppgifter nedan.

Elin Appel
e.appel@paperprovince.com
0725 56 66 97
Helene Axelsson
helene.axelsson@iucdalarna.se
0705 64 42 69

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter