Trendspaning nr 1 av 3 - kompetenskrisen förvärras

TREND 1: Kompetenskrisen inom industrin förvärras. Företag måste bli tydligare med att kommunicera sina behov och utvidga sina nät för att söka personal. Industrin, utbildningsvärlden och samhället måste samverka för en bra matchning mellan industrins behov och tillgänglig kompetens. 

TREND 2: Företag behöver se över sina traditionella ”trådfasta” ethernetuppkopplingar med pålitliga IP-adresser och produkter, och förhindra produktionsstopp. Sedan 2011 har version 4 av IP-addresserna varit på väg att ta slut men övergången från IPv4 till IPv6 går trögt.

TREND 3: Bristen på halvledare håller i sig och blir alltmer akut, världen över. Skånska Alix Labs utvecklar en metod för att tillverka halvledarkomponenter i Sverige, som svar på krisen. The European Chip Act – EU har som mål att stå för 20 % av världens chip- och halvledartillverkning vilket kräver en fyrdubbling av produktionen.

 1. Kompetenskrisen förvärras

Enligt siffror från Svenskt Näringsliv säger sex av tio företagare att det största hindret för deras tillväxt är svårigheter att hitta rätt kompetens – ett stort hot mot svensk konkurrenskraft. En rapport från Migration Policy Institute visar att både förändrade behov på arbetsmarknaden och krympande befolkningar i Europa är faktorer bakom kompetenskrisen. Brist på rätt kompetens ligger också bakom överraskande siffror från Indien där många välutbildade saknar arbete.

Stor brist på gymnasial yrkeskompetens
Åtta av tio arbetsgivare hittar inte rätt kompetens. Svenska företag lägger miljarder på egna utbildningar, bl a Scania och AstraZeneca. Läs artikel här >>

Svagheter på den europeiska arbetsmarknaden
En rapport från Migration Policy Institute pekar på att arbetslöshet och störningar i migration och resor i spåren av pandemin gör det svårare att ta itu med kompetensutmaningar i Europa. Läs artikel här >>

Många högutbildade i Indien arbetslösa 
En av fem högutbildade i Indien saknar arbete. Problemet verkar ligga i att många har hög, men inte rätt kompetens. Den matchar inte industrins behov. Läs artikel här >> Trög omställning för ”trådfasta” uppkopplingar 

2. Trög omställning för ”trådfasta” uppkopplingar

Enligt HMS Networks växer industriellt ethernet snabbast bland lösningar för automation och uppkopplade fabriker – pålitliga industriella uppkopplingar är avgörande. I takt med att uppkopplingen ökar världen över blir skiftet från IPv4 till IPv6 allt viktigare, men skiftet går trögt, både i Sverige och internationellt.

Analys av den industriella nätverksmarknaden
Industriellt Ethernet står för 65 % av nyinstallerade noder. Trådlösa nätverk ligger på 7 %. Detta enligt en årlig analys från HMN Networks. Läs artikel här >>

Skiftet från IPv4 till IPv6 går trögt
Konvertering av applikationer, säkerhet och utbildning kan vara några av utmaningarna relaterade till IPv6. Skiftet kan kräva en omställning av tunga IT-system. Läs artikel här >>

Svenska företag ser svag efterfrågan på IPv6 
En tredjedel av Sveriges internetleverantörer har ännu inte fattat beslut om att införa stöd för adresseringsstandarden IPv6 i sina nät. Svag9 efterfrågan från kunderna är det viktigaste skälet. Läs artikel här >>

3. Fortsatt brist på halvledare

Bristen på halvledarkomponenter världen över förvärras. Skånska Alix Labs tillverkar halvledarkomponenter för laptops och surfplattor, som ett svar på krisen. EU storsatsar på halvledare med en ny lag, the European Chip Act. Kinesiska Hisense varnar för att bristen på chip kan komma att vara i 2-3 år.

Skånsk teknik ska lösa halvledarkrisen
Lundbaserade Alix Labs utvecklar en ny metod för att tillverka halvledarkomponenter billigare och snabbare. Man hoppas på tillverkning 2024–2025. Läs artikel här >>

The European Chip Act
EU vill fördubbla sin andel av den globala halvledarproduktionen för att minska beroendet av andra länder. Det kräver en fyrdubbling av dagens tillverkning. 
Läs artikel här >>

Brist på chip driver upp priser i Kina
Kinesiska Hisense varnar för att bristen på chip kan komma att vara i 2-3 år. Bristen stör företagets tillgång till komponenter och har drivit upp priserna.  Läs artikel här >>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter