Företagsnyttan av projektet "Hållbara leverantörskedjor 2.0"

Tack vare projektfinasiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna har vi möjlighet att besöka ditt företag.
Vi har bla tillgång till ett analysverktyg som tagits fram via det nationella IUC-nätverket som kan vara ett stöd i ett fortsatt utvecklingsarbete. Det kan gälla allt från kompetensförsörjning till produktions- och affärsutveckling. 

Kontakta oss gärna om ni har funderingar om automation - digitalisering - hållbarhet, utvecklingsfrågor eller investering.
Inga funderingar är för små eller stora! Saknar vi på IUC Dalarna den rätta kompetensen, så har vi ett utbrett nätverk att tillgå.

Tillsammans med er - löser vi industriföretagens utmaningar!
 
Här på vår webbsida finns alltid aktuella aktiviteter som vi tror kan vara till nytta för dig och ditt företag!
Det är utvalda seminarier, utbildningar och workshops. Några är återkommande, så du kan välja ett datum som passar.
Aktuella Aktiviteter >>
 
Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Mer om projektet hittar du här:
Hållbara leverantörskedjor 2.0>>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter